Prízrak smrti Mala som 16 rokov. Spolu s mamou sme sa vracali ...

Vlažnosť je hrozný stav, pretože taká duša žije v sebaklame ako chorý, ktorý ...

Ako bojovať o čistotu? Čistota je postoj človeka. Je to však aktívny, nie pasívny ...

Jediným prameňom manželskej lásky je Ježiš Kristus neustále prítomný vo sviatosti manželstva. ...

„Ľudia si neuvedomujú, akou mocnou zbraňou je modlitba,“ povedal svätý Ján Pavol II. ...

Dlhoročné vedecké výskumy Turínskeho plátna priniesli logický záver, že je to pohrebné ...

V tomto roku som sa celkom odovzdala Pánovi a jeho Matke a vstúpila som ...

Som typickým príkladom človeka s vyšším vzdelaním, zodpovedným pracovným postavením, ktorý však nevie ...

„Bože, život patrí tebe“ Moji prarodičia boli moslimovia. Do Indie prišli z Turecka a usídlili ...

Aby sme sa opálili, stačí byť na slnku. Zvyšok je už len ...