Doma vládlo ticho a úžasný pokoj. Všetci spali. Ležal som vo svojej posteli, zhasil som svetlo a zrazu som počul hlas: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte, a nebudete súdení! Odpustite, a bude vám odpustené.“ Vstal som z ...

Svätý Pavol, vynikajúci židovský teológ a znalec Mojžišovho zákona, sa presvedčil, že viera v Ježiša Krista je pre spásu nevyhnutná. Napísal: „Vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša…“ ...

Keď zomrela moja mama, mala som dvadsať rokov. Z detstva si pamätám, ako sme spolu chodievali do kostola, ako ma mama učila slušne žiť a pomáhať iným. Neboli sme bohatí, ale mama vždy našla niečo, čo mohla darovať iným. Pred ...