Na klavíri začal hrať ako štvorročný a ako 12-ročný dosiahol už svetovú slávu. Nasledujúce roky prežil ľahkomyseľne v opojení slávy a úspechov. Kto by predpokladal, že vo veku 29 rokov sa Hermann Cohen obráti, oblečie si karmelitánsky habit a dosiahne taký stupeň svätosti, ktorý ...

Ten, kto stretol Władysława Bukowińského alebo čítal jeho Listy (Listy) a Wspomnienia z Kazachstanu (Spomienky z Kazachstanu), nepochyboval, že blahorečenie tohto kňaza bolo len otázkou času. Jeho duchovný postoj vyžaroval na okolie a neprestáva žiariť ani dnes. Najdôležitejšie slovo „Veľkosť kňaza Władysława Bukowińského spočíva predovšetkým ...

Zvykli sme si na skutočnosť, že svätej Faustíne sa zjavoval Milosrdný Pán Ježiš. Mystička sa však zhovárala aj s Pannou Máriou. Aké posolstvo odovzdala Božia Matka poľskej rehoľníčke? Okolnosti zjavení Keď si prečítame Denníček, zistíme, že tieto neobyčajné stretnutia sa uskutočňovali ...

„Úlohou každého človeka je byť tvorcom vlastného života: má z neho urobiť umelecké veľdielo,“ napísal svätý Ján Pavol II. Ako to však docieliť? Na pomoc nám prichádza Karol Wojtyła, ktorý nám zanechal nielen príklad svojho svätého života, ale aj veľa múdrych ...

Blahoslavený kňaz Michal Sopočko, spovedník a duchovný vodca svätej Faustíny, napísal, že zárukou dobrého a šťastného života je dôvera v Boha. Dôvera ako Dávidov prak Michal Sopočko vysvetľoval, že každodenné a časté úkony dôvery vyjadrené v slovách „Ježišu, dôverujem ti“ nemajú za úlohu ...

Je možné milovať Cirkev, keď v dôsledku falošného obvinenia nemožno 16 rokov slúžiť svätú omšu? Príkladom svojho hrdinského života nám kňaz Dolindo Ruotolo, autor modlitby Ježišu, ty sa postaraj, odpovie: „V pokore a poslušnosti.“ Cesta ku kňazstvu Napriek tomu, že Neapolčan Dolindo Ruotolo ...

„Ľudia si neuvedomujú, akou mocnou zbraňou je modlitba,“ povedal svätý Ján Pavol II. Wande Półtawskej. A dodal: „Učte sa modliť.“ Počas celého pontifikátu svätého Jána Pavla II., ktorý bolo možné vďaka médiám sledovať, sme mnohokrát mohli vidieť, ako sa pápež modlí. ...