Viera v Krista sa spája s výzvou nasledovať ho všade – až po kríž. Už takmer 1400 rokov je krížová cesta skúsenosťou Asýrčanov žijúcich v moslimských krajinách. Títo kresťania sa však nevzdávajú a neraz pomáhajú aj iným. Svedčí o tom aj svedectvo sestry Hatuny. Narodila ...

V júni 2014 som podstúpila urologickú operáciu a pred ňou som svoje zdravie odovzdala svätej Rite, patrónke ťažkých situácií. Zákrok prebehol dobre, ale po piatich dňoch nastali komplikácie: na mieste, z ktorého mi odstránili nádor, sa vytvoril opuch, ktorý bolo treba taktiež ...

Bioterapia je iniciačnou démonickou skutočnosťou. Jej praktizovanie prináša so sebou strašné dôsledky ťažkého hriechu, čiže duchovnej smrti. Zlý duch chce, aby sa človek do tejto pasce chytil, preto na to často využíva utrpenie, ktoré človek prežíva. Po absolvovaní kurzu bioterapie sa ...

Zmŕtvychvstalý Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii. Ak zotrvávame v jeho prítomnosti počas adorácie, zakúsime obrátenie a uzdravenie. Adorovať znamená úplne sa pred Bohom otvoriť a zabudnúť na seba. Hľadieť na jediného Pána. Vtedy Bohu najviac dovoľujeme, aby v nás pôsobil ...

„Manželstvo je vaše povolanie, ktoré pre vás vybral Boh. Je cesta, po ktorej máte kráčať celý život, aby ste dosiahli svoj cieľ,“ hovoril kardinál Karol Wojtyła v kázni pre manželov. Prinášame celý text kázne budúceho svätého pápeža Jána Pavla II.: ...

Rozhodnutie stať sa členkou Hnutia čistých sŕdc, spoločenstva, ktorého patrónkou je blahoslavená Karolína Kózkówna, bolo tým najlepším, aké som v živote urobila. Stalo sa tak v júli 2013 počas rekolekcií HČS v Gródku nad Dunajcom. Niekoľko mesiacov predtým som prežívala ...

Vážení čitatelia časopisu „Ostaňte v láske“! Predstavujeme vám nové číslo katolíckeho evanjelizačného dvojmesačníka „Ostaňte v láske“, ktoré je pokračovaním misie časopisu „Milujte sa!“. Vydáva ho ten istý redakčný tím, ktorý si želá zachovať evanjelizačný a misijný charakter nášho časopisu. V ...

Prízrak smrti Mala som 16 rokov. Spolu s mamou sme sa vracali z centra mesta domov. Mama kráčala rýchlo a ja som ju nemohla dostihnúť. Hýbala som sa stále pomalšie. V istej chvíli som pocítila slabosť a sadla som si ...

Vlažnosť je hrozný stav, pretože taká duša žije v sebaklame ako chorý, ktorý predstiera, že je zdravý, a nehľadá lekára. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ (Zjv 3, 15 – 16). Skrze slová apoštola ...