Od môjho obrátenia uplynulo už takmer päť rokov. Odvtedy prežívam nádherné dobrodružstvo s Bohom. Svojím svedectvom by som chcela povzbudiť tých, čo ešte nie sú celkom presvedčení o tom, že o svätosť sa oplatí bojovať. Bola som vždy slušná, v ...

Napriek svojej túžbe po živote bez alkoholu, napriek prosbám synov a hrozbám manžela som nedokázala žiť bez svojej „potešiteľky“ pálenky. Som abstinujúca alkoholička. Vždy som snívala o tom, že si založím láskyplnú rodinu a že svoje deti vychovám bez kriku a násilia, ktoré ...

Mnohí naši čitatelia nám posielajú svedectvá o milostiach, ktoré dostali na príhovor Jána Pavla II. Tu je jedno z nich, ktoré nám poslali z USA. Celý môj život v dospelosti ovládala túžba po alkohole – až taká, že som sa ...

Pán Boh dlho klopal na moje dvere. Moja mama dlhé roky odoberala časopis Milujte sa!, ale ja som, žiaľ, nikdy neotvorila žiadne číslo. Je mi ľúto, že som sa o Hnutí čistých sŕdc nedozvedela skôr, pretože by som sa nemusela ...