Oplatí sa zabojovať

Od môjho obrátenia uplynulo už takmer päť rokov. Odvtedy prežívam nádherné dobrodružstvo s Bohom. Svojím svedectvom by som chcela povzbudiť tých, čo ešte nie sú celkom presvedčení o tom, že o svätosť sa oplatí bojovať.

Bola som vždy slušná, v škole vzorná, doma poslušná a každú nedeľu som sa zúčastňovala na svätej omši. Moji rodičia nemali živú vieru ani osobný vzťah s Ježišom, ale zato dbali na to, aby sme prijímali sviatosti, dodržiavali prvé piatky v mesiaci a každý deň sa modlili.

V čase dospievania som však podľahla vplyvu rovesníkov. Mala som dve kamarátky, ktoré ma vtiahli do sveta anime [pozerania japonských animovaných filmov] a internetovej reality, ktorú vytváral populárny portál. Na prvý pohľad sa môže zdať, že na anime nie je nič zlé, avšak ja som si všimla veľké zmeny na tých, čo tieto animované filmy pozerali. Mnohí rodičia si neuvedomujú, že tieto filmy sú plné násilia, nenávisti, zloby, pomsty a erotiky. Mladí, nesformovaní ľudia si často osvojujú správanie postáv z týchto filmov a začínajú sa u nich prejavovať depresívne stavy a agresivita. Všimla som si to na svojich známych.

V tom období som si založila virtuálny účet a stratila som sa v realite, ktorú som si sama vytvorila. Nadviazala som nové vzťahy, prežila som veľa „dobrodružstiev“, získala som mimoriadne „schopnosti“. Celý deň som čakala na to, keď budem mať prístup k počítaču a budem sa môcť opäť angažovať vo vzťahoch s novými ľuďmi.
Nakoniec som sa cez internet zoznámila s istým chlapcom. Býval na opačnom konci Poľska, bol veľmi inteligentný a mal zmysel pre humor. Zdal sa mi veľmi zrelý. Rýchlo som sa doňho zamilovala a on to vedel využiť. Dala som sa nahovoriť na virtuálny sex, ktorý bol dominantnou črtou našej známosti. Napriek mojim počiatočným zábranám zachádzal môj chlapec čoraz ďalej, čo celkom zničilo môj pohľad na spolužitie. Tento toxický vzťah trval niekoľko mesiacov. Keď sa skončil, bola som zlomená tínedžerka túžiaca po láske a pozornosti. V tom období som sa modlila len občas, a to mechanicky a nasilu. Zo zvyku som sa síce spovedala raz za mesiac, ale neviedlo to k nijakému zlepšeniu. Netušila som, že to najhoršie je ešte len predo mnou…

Po týchto skúsenostiach som si zrušila virtuálny účet a opustila som virtuálnu realitu. Narušenie mojej sexuálnej sféry ma však viedlo k vyhľadávaniu náhrady za virtuálny sex, a tak som rýchlo objavila masturbáciu. Upadla som do závislosti, ku ktorej sa čoskoro pridala aj závislosť od pornografie. Prestala som sa modliť, spovedala som sa raz za niekoľko mesiacov bez zámeru polepšiť sa, bola som vulgárna v spôsobe vyjadrovania aj v obliekaní. Hriech nečistoty stiahol so sebou veľa iných hriechov a viedol ma k úplnej zmene správania. Ďakujem Bohu, že ma vtedy chránil od príležitosti na sexuálne spolužitie, pretože by som to urobila bez najmenších zábran. Od hanby za spáchané hriechy som sa bála chodiť na spoveď, a preto som len zriedka prijímala Eucharistiu. Chodila som síce na nedeľnú svätú omšu, ale nebolo to zo srdca, ale z pocitu povinnosti.

V takomto biednom duchovnom stave som žila asi poldruha roka. Cítila som sa čoraz horšie. Závislosť bola silnejšia ako ja. Nedokázala som jej odolať, dokonca ani vtedy, keď som veľmi chcela. Vtedy som si uvedomila, že som vo veľmi zlom stave, že sa nedokážem ovládať. Otročila som svojmu telu…
Moja priateľka nevedela presne, čo sa so mnou deje, ale vytrvalo o mňa bojovala. Intuitívne vnímala, že niečo nie je v poriadku. Snažila sa so mnou rozprávať o Ježišovi, o zmene života, ale ja som to odmietala. Nakoniec sa vo mne niečo zlomilo a s jej pomocou som si otvorila srdce pred božským Lekárom. Chcela som sa zmeniť, chcela som, aby mi Ježiš pomohol… Odvtedy som začala bojovať proti nečistote. Bolo mi však veľmi ťažko: stále som padala, dookola som chodila na spoveď a znovu padala. Prežívala som chvíle znechutenia a neraz som po večeroch vo veľkom pokušení cez slzy prosila Boha, aby mi pomohol. A… podarilo sa to! Vďaka Božej pomoci a vytrvalosti v boji som nakoniec skoncovala s masturbáciou. Do tohto hriechu som neupadla už štyri a pol roka. Chvála dobrému Bohu!

Teraz študujem na vysokej škole a som zasnúbená s vynikajúcim chlapcom. Obaja sme členmi Hnutia čistých sŕdc. Chodíme spolu už štyri a pol roka a rozhodli sme sa, že sa vezmeme o tri roky, keď dokončíme štúdium. Nie je to ľahké rozhodnutie, pretože boj o čistotu si od nás vyžaduje každodenné zriekanie sa seba samých a svojich telesných túžob. Vieme však, že kvôli Ježišovi sa oplatí bojovať o krásnu, čistú lásku. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na telesný rozmer, budujeme svoj vzťah, aby sme raz vytvorili dobré manželstvo a dobré prostredie na výchovu našich budúcich detí. Snívame o svätej, milujúcej sa rodine a domácnosti, v ktorej bude vládnuť Ježiš.

Čistota je náročná, ale zároveň krásna, prináša duchovný pokoj a radosť z blízkeho vzťahu s Ježišom. Nedovoľte svetu, aby vás oklamal, že sa neoplatí zriekať telesných žiadostí. Nespoliehajme sa však ani na svoje sily, ale na Božiu milosť. Spoločne vyprosujme mladým čistotu, aby objavili jej význam a boli svedkami krásy, akú prináša život s Kristom.
Ďakujem Pánovi za zázraky, ktoré vykonal v mojom živote!

Čitateľka