O nás

Katolícky evanjelizačný dvojmesačník „Ostaňte v láske“ je pokračovaním misie časopisu „Milujte sa!“. Tento časopis založil v roku 1975 o. Tadeusz Myszczyński TChr s cieľom podporiť myšlienku Kruciáty lásky bl. kardinála Stefana Wyszyńskiego. Po jeho smrti v roku 1991 bol pokračovaním vydávania časopisu poverený o. Mieczyslaw Piotrowski TChr, ktorý prevzal funkciu šéfredaktora „Milujte sa!“. Počas 30 rokov, keď viedol časopis, dielo nabralo veľký evanjelizačný rozmer. Celkový ročný náklad časopisu dosiahol 1,5 milióna výtlačkov v 23 jazykoch a posielal sa do viac ako 130 krajín sveta. Časť výtlačkov bola zasielaná bezplatne do misijných krajín Afriky, Ázie, Južnej Ameriky, bývalých republík ZSSR ako aj do nemocníc, väzníc a sirotincov.

Od 1. decembra 2022 misiu časopisu „Milujte sa!“ preberá nový časopis „Ostaňte v láske“. Pripravuje ho ten istý redakčný tím, ktorý chce zachovať evanjelizačný a misijný charakter časopisu. Vydavateľom časopisu je Wydawnictwo JP2. „Ostaňte v láske“ sa odlišuje od iných katolíckych časopisov starostlivosťou o život v čistote mladého pokolenia. Základným poslaním časopisu je formovanie čitateľov prezentovaním myšlienky „Kruciáty lásky“ čiže program zakorenený vo viere v Boha, v láskavosti k iným ľuďom. Nepochybnou výhodou nášho časopisu je jasný a nekompromisný prístup k otázkam ochrany ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť, pričom ľudská sexualita, rodičovstvo a nerozlučnosť manželstva sú poňaté ako zväzok ženy a muža, čerpajúce z myšlienok Jána Pavla II a jeho učenia o teológii tela. Obsah časopisu je obohatený o mimoriadne cenné svedectvá ľudí, ktorí sa obrátili či uzdravili, ako aj príklady zázrakov a nadprirodzených udalostí.

Náš časopis je určený tak čitateľom, ktorí v súlade s náukou Katolíckej cirkvi chcú prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, ako aj ľuďom, ktorí prežívajú krízu viery alebo sa vzdialili od Cirkvi, mladým ľuďom, ľuďom hľadajúcim, manželstvám v kríze alebo chcú upevniť svoj zväzok, ako aj starším, osamelým a trpiacim.