Pred vyše dvetisíc rokmi sa v betlehemskej maštali narodil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Boh sa stal skutočným človekom, vzal na seba hriechy a utrpenie každého z nás, aby skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie premohol hriech, diabla i smrť a priviedol nás k plnému šťastiu. Pre ľudí dobrej vôle ...

Každý rok zomrie na následky alkoholizmu na svete 3,3 milióna ľudí. Každú minútu zomiera 6 osôb. Nadmerné užívanie alkoholu je treťou príčinou rôznych ochorení a úrazov. Alkoholizmus je teda problém, ku ktorému by sme nemali byť ľahostajní. Problémy vyplývajúce z nadmerného ...

Volám sa Ján a som alkoholik, ktorý pil 25 rokov. Už 13 rokov abstinujem. Moje detstvo bolo šťastné až dovtedy, kým nás neopustil otec. Odvtedy ma vychovávala mama, ktorá mala veľmi dobré a nežné srdce, ale bola chorá. V čase dospievania sa vo ...

Sedíme v hale jedného z jordánskych kostolov. Je 22. februára, na Jordánsko dosť chladný deň, zasvätený svätému Šarbelovi. Zdá sa, že toto mimoriadne stretnutie je darom, ktorý nám pripravil. Mária nám tichým hlasom, ale zato s iskričkami v očiach rozpráva ...