„Islam i nedal pokoj“

Sedíme v hale jedného z jordánskych kostolov. Je 22. februára, na Jordánsko dosť chladný deň, zasvätený svätému Šarbelovi. Zdá sa, že toto mimoriadne stretnutie je darom, ktorý nám pripravil. Mária nám tichým hlasom, ale zato s iskričkami v očiach rozpráva o svojom najväčšom tajomstve – o svojom stretnutí s Ježišom. 

„Moja rodina nebola nábožná. Boli sme ,sviatoční‘ moslimovia, tak-že náboženské otázky ma prestali zaujímať veľmi rýchlo. Už ako 18-ročná som žila ako neveriaca. Neskôr som si dokonca myslela, že Boh neexistuje, a bojovala som proti nemu. Musíte vedieť, že v islame je ilhad – ateizmus, neviera hrozný prečin. Preto som sa tým nechválila a navonok som naďalej predstierala, že som moslimka. Svojím správaním som sa príliš nelíšila od zvyšku svojej rodiny, takže príbuzní si vďaka mojej predstieranej hre nič nevšimli.

Napriek všetkému som však bola dobrou študentkou. Po maturite som začala študovať priemyselnú grafiku. V roku 2009 som počas univerzitného výletu navštívila mariánsky chrám Sajida al-džabal (Panej hôr) v Andžare v oblasti Adžlun. Vrátila som sa tam ešte dvakrát a vždy som tam pocítila niečo mimoriadne. Zvedavosť a túžba poznať toto miesto a atmosféru ma pobádali dozvedieť sa viac o náboženských dejinách našej oblasti. Dovtedy som o kresťanstve nevedela takmer nič okrem mýtov, ktoré sa šíria medzi moslimami. Koniec koncov ani o islame som toho nevedela veľa. Zo Sýrie a z Libanonu som si zohnala niekoľko kníh o oboch náboženstvách a začala som čítať. Dozvedela som sa z nich, že pred vznikom islamu bol celý Blízky východ kresťanský. Bol to pre mňa veľký objav! V minulosti sa kresťanstvo rozšírilo na územie Saudskej Arábie, Kataru, ba dokonca aj Jemenu! Islam ovládol tieto územia až po krvavých vojnách, a nie v dôsledku teologických diskusií. Vzala som teda do ruky Korán aj Bibliu. Začala som ich čítať a navzájom porovnávať. Mala som však veľa otázok, na ktoré mi vtedy nedokázal nik odpovedať. Odpovede imámov ma neuspokojovali. Kresťanskí duchovní sa ma zas báli, pretože si mysleli, že som z muchabarat (agentka štátnych služieb) a používam takiju (taktiku na oklamanie neveriacich, pričom skrývam svoje skutočné presvedčenie). Toto obvinenie som neskôr neraz počula z úst kresťanov… Koniec koncov nebolo neopodstatnené, pretože to robí veľa moslimov… Nebolo to ľahké, preto som sa v roku 2011 rozhodla presťahovať do Ammánu.“

Veľké mesto

Ammán je jedno z najväčších arabských miest. Žijú tu približne štyri milióny ľudí, čiže polovica obyvateľov Jordánska. Medzi toľkými ľuďmi je jednoduchšie zostať v anonymite. V hlavnom meste Mária našla ľudí ochotných diskutovať o jej náboženských dilemách. Tieto rozhovory, ako aj čítanie Svätého písma ju 19. mája 2011 priviedli k rozhodnutiu prijať krst v Katolíckej cirkvi. Vtedy prišiel čas na jej prvý kríž…

„Pri čítaní Koránu som sa s Bohom nestretla. Zato čítanie Biblie vlievalo do môjho srdca pokoj, ktorý som predtým nepoznala. Po mnohých diskusiách a rozhovoroch som pochopila, že Boh v osobe Ježiša Krista čaká na mňa v Katolíckej cirkvi.

Moja rodina mi nerobila nijaké problémy. Rozprávali sme sa pri rôznych príležitostiach, udržiavali sme vzájomný kontakt, až do chvíle… kým sa niekto nedozvedel o mojom náboženskom hľadaní a udal ma štátnej službe. Začali sa výsluchy, hrozby… Moji známi z farnosti, do ktorej som vtedy chodila, ma prosili, aby som už do kostola neprichádzala. Aj v práci sa mi diali zlé veci. Počula som, ako niektorí kresťania hovoria, že som ,špeh‘ zo štátnej služby… Musela som opustiť tamojšiu cirkev aj Ammán.

V istej chvíli som zostala celkom sama. Odišla som z domu a opustila doslova všetko. Nemala som kam ísť, a tak som strávila tri dni na ulici. Našťastie, Boh na mňa nezabudol.“

Prichádza pomoc

„Istý farár, ktorý poznal moju tragickú situáciu, ma prijal. Prenajal mi izbu v hoteli. Ktosi sa však dozvedel, že som bývalá moslimka, a znovu sa všetko začalo odznova. Na dôvažok dobrý farár zomrel a jeho rodina ma začala obviňovať, že jeho smrť som zapríčinila ja. Vtedy som sa obrátila na biskupa, ktorý mi pomohol odcestovať do Libanonu. Vycestovala som na pozvanie pátra Elia, ktorý ma pokrstil 3. septembra 2015. Musela som sa však vrátiť do Jordánska a vtedy sa začal môj druhý kríž…

V tom čase som začala pracovať v istej cirkevnej organizácii, kde mi však jedného dňa povedali, že už ma nemôžu dlhšie kryť. Znovu ma zatkla štátna služba. Vzali mi pas, dlhé hodiny ma vypočúvali a nakoniec ma uväznili. Príčinou bolo to, že niekto ma na súde zažaloval za zmenu náboženstva. Jordánsko je, žiaľ, známe tzv. vraždami zo cti. Ak rodičia podozrievajú svoje dieťa zo zmeny náboženstva, môžu ho zabiť, a to bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Myslím si, že vďaka intenzívnemu úsiliu istého kňaza ma onedlho nato prepustili a vrátili mi pas. Spomenutý kňaz mi však odporučil, aby som opustila Jordánsko. Rozhodla som sa a istá organizácia mi pomohla odcestovať do Španielska.“

Útek do Španielska

„Pod zámienkou odpočinku v snahe vyhnúť sa súdnemu pojednávaniu som v júni 2016 odcestovala do Španielska. Moja situácia tam však bola ešte horšia ako v Jordánsku. Dostala som sa do bytu, v ktorom už bývali dvaja Iránčania. Jeden z nich od začiatku netajil svoje zámery… Tak-že zavčas ráno som odchádzala do kostola, a keď som sa vrátila, zamkla som sa v izbe. Spoločnú kúpeľňu som používala zriedka.

V tom čase sa moja známa porozprávala o mojej situácii s istými protestantmi, ktorí sa rozhodli, že mi pomôžu. Určili však podmienku: prestup na protestantizmus. Niekoľko dní som sa horlivo modlila a pýtala Boha, čo mám robiť. Prečo ma postavil do takejto bezvýchodiskovej situácie? Duch Svätý mi vnukol presvedčenie, že mám zostať verná, a tak som sa navzdory všetkým okolnostiam rozhodla, že Katolícku cirkev neopustím. Vrátila som sa teda do Jordánska.“

Boží zásah

„Po prílete do Ammánu som nemala kam ísť. Zostala som teda na letisku a čakala na Boží zásah. Vtedy mi zatelefonovala priateľka, ktorá v ten deň ostala sama doma, pretože jej príbuzní odcestovali. Pozvala ma k sebe domov, čo som s radosťou prijala.“

Mária naďalej žije v Jordánsku. Vďaka dobrým ľuďom má ubytovanie aj prácu, avšak stále sa musí skrývať pred svojou rodinou, ktorá v poslednom čase začala aktívne prežívať svoju islamskú vieru. Aj ty môžeš Márii pomôcť, ak sa budeš modliť za jej ochranu a za obrátenie jej príbuzných, aby sa v nich tak ako v Márii zrodila túžba odovzdať svoj život Ježišovi, ktorý je jediná cesta, pravda a život.

Máriino svedectvo spísal
Bartłomiej Grysa