Môj problém s masturbáciou sa začal, keď som mal 13 rokov. Spolužiak mi v škole ukázal, ako sa to robí, a len čo som to vyskúšal, bol som závislý. Bludný kruh závislosti Hlboko v srdci som bol presvedčený, že to nemám robiť, ale aj ...

Pán Ježiš svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi miluje každého človeka. Je to on, ktorý nás upriamuje milovať blížneho, a ak je to potrebné, aj hrdinsky. Svedčia o tom mimoriadne príklady ľudí, ktorí položili svoj život, aby zachránili iných. ...

Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo. Egyptskí kresťania, tzv. kopti, zažili osobitné Božie zmilovanie a spomienku naň si uchovávajú vo svojej ...

V 10. čísle sme uverejnili prvú časť svedectva našej čitateľky, bývalej väzenky v koncentračnom tábore Ravensbrück. Autorka v ňom priblížila svoje hrozné zážitky – okrem iného krutý hlad, chlad, bitku, ťažkú, vyčerpávajúcu prácu –, ktoré ju viedli k pokusu o ...