Ako mladý chlapec som žil v obyčajnej rodine, ale keďže som si nevedel poradiť s emóciami spojenými s obdobím dospievania, upadol som do zlozvyku, ktorý sa po rokoch rozvinul až do obsesívno-kompulzívneho správania v oblasti nečistoty. Trvalo to veľmi dlho, a tak som si ani ...

Všetci sme vyrástli na tých istých rozprávkach, v ktorých princ a jeho vyvolená najprv prekonávajú protivenstvá osudu a po svadbe žijú dlho a šťastne. V živote to, žiaľ, neraz býva naopak. Cítime sa veľmi oklamaní, keď sa náš zväzok rozpadne! Veď v nijakej rozprávke sa nehovorí ...

Som mamou milovaných dievčatiek: Hany a Oľgy. Dcéry sú mimoriadnym prejavom lásky Pána Boha v mojom živote. Mám dojem, že keď som prijala Olu, moje srdce sa otvorilo Bohu ako nikdy predtým. „Od života matky je Pán mojím ochrancom“ Pred štyrmi ...

Predpovedanie budúcnosti pomocou tarotových kariet či iných predmetov je vždy vážnym porušením prvého prikázania a prejavom nedostatočnej dôvery voči Bohu. Tento hriech otvára človeka pôsobeniu démonických síl. Veštenie z tarotových kariet sa rozšírilo v 18. storočí okrem iných aj v ...