Každý rok zomrie na následky alkoholizmu na svete 3,3 milióna ľudí. Každú minútu zomiera 6 osôb. Nadmerné užívanie alkoholu je treťou príčinou rôznych ochorení a úrazov. Alkoholizmus je teda problém, ku ktorému by sme nemali byť ľahostajní. Problémy vyplývajúce z nadmerného ...

U niektorých ľudí, ktorí sa venujú bojovým umeniam a filozofii a náboženstvám Ďalekého východu, sa prejavujú znepokojivé symptómy v psychickej a duchovnej oblasti. Môže táto dnes veľmi populárna forma aktivity obsahovať duchovné riziká? „Problém nespočíva v samotnom športe, ale v tom, čo sa za ním skrýva. Podobne ...

Predpovedanie budúcnosti pomocou tarotových kariet či iných predmetov je vždy vážnym porušením prvého prikázania a prejavom nedostatočnej dôvery voči Bohu. Tento hriech otvára človeka pôsobeniu démonických síl. Veštenie z tarotových kariet sa rozšírilo v 18. storočí okrem iných aj v ...

Žila na Havajských ostrovoch, kde už ako 28-ročná dosiahla skvelú kariéru. Vydávala úspešný turistický časopis, investovala a kupovala nehnuteľnosti, mala vlastný dom a auto. Kúpila a predala časopis. Zo života podľa amerického sna ju násilne vytrhla autonehoda. Moira Noonan bola vážne zranená, čiastočne ...

Vyvolávanie duší zosnulých a duchov s cieľom poznať skrytú pravdu a získať osobitnú nadprirodzenú moc radikálne ničí vzťah s Bohom. Človek sa pritom vystavuje veľkému nebezpečenstvu, lebo takto priamo pozýva démonov do svojho života. Vyvolávanie duší zosnulých, čiže nekromancia, a vyhľadávanie kontaktu s duchmi, ...

Bioterapia je iniciačnou démonickou skutočnosťou. Jej praktizovanie prináša so sebou strašné dôsledky ťažkého hriechu, čiže duchovnej smrti. Zlý duch chce, aby sa človek do tejto pasce chytil, preto na to často využíva utrpenie, ktoré človek prežíva. Po absolvovaní kurzu bioterapie sa ...