Škola osvietenia v new age

Žila na Havajských ostrovoch, kde už ako 28-ročná dosiahla skvelú kariéru. Vydávala úspešný turistický časopis, investovala a kupovala nehnuteľnosti, mala vlastný dom a auto. Kúpila a predala časopis. Zo života podľa amerického sna ju násilne vytrhla autonehoda.

Moira Noonan bola vážne zranená, čiastočne ochrnula a pociťovala ustavičnú bolesť. Nasledujúce dva roky bolo jej telo natoľko slabé, že nebola schopná udržať ani len šálku kávy. Lekári jej nedávali nádej na uzdravenie, ba čo viac, perspektíva jej ďalšej profesionálnej kariéry celkom zanikla. Túto beznádejnú situáciu zmenil telefonát Moirinej sestry, ktorá jej povedala o klinike zameranej na liečbu bolesti. Pre Moiru, ktorá žila v ustavičnej bolesti a bez nádeje na uzdravenie, to bola skvelá správa. Bez váhania zanechala všetko a odletela z Honolulu do Wisconsinu, kde sa nachádzala nová, zato už renomovaná klinika, ktorej metódu terapie bolesti prevzali mnohé univerzitné nemocnice a centrá biologickej obnovy na území celej krajiny. Takto sa začala jej cesta v new age.

Výbuch viery

Moira vyrástla v katolíckej viere, ale keď ako tínedžerka prešla z katolíckej do štátnej školy, prestala chodiť na svätú omšu aj na náboženstvo. Namiesto toho ju zaujala vtedy veľmi moderná a propagovaná spiritualita Východu. Čítala knihy o indickej filozofii, chodila na podujatia a koncerty indickej hudby. Počas štúdia na štátnej univerzite sa zúčastňovala na meditačných cvičeniach, o ktorých sa dozvedala z oznamov na internátnych nástenkách. Moira sa rozhodla, že raz pôjde do Indie, nájde si svojho guru a dosiahne osvietenie. Na uskutočnenie svojho sna však musela počkať až do skončenia vysokoškolského štúdia. Vďaka usilovnej práci urobila záverečné skúšky, získala diplom a následne vynikajúcu prácu. Honba za kariérou nasmerovala jej túžby celkom novým smerom, takže o duchovné osvietenie sa prestala zaujímať až do spomenutej nehody, ktorá jej znemožnila ďalšiu profesionálnu kariéru a otvorila ju novému, zaujímavému svetu duchovných zážitkov. 

Chytená na návnadu

Keď sa jej dnes niekto opýta, ako sa začalo jej dobrodružstvo s new age, odpovie: „Cez moju zdravotnú poisťovňu.“ Naozaj to bolo tak. Služby zdravotnej poisťovne jej v rámci terapie po nehode umožnili pobyt na klinike liečby bolesti. Je to paradoxné, že v súčasnom racionálnom svete jej zdravotná poisťovňa preplatila terapiu s okultným charakterom, odvolávajúc sa na jej úspešnosť. Po piatich týždňoch pobytu na klinike sa Moirin zdravotný stav výrazne zlepšil. Pacientka prestala brať tabletky proti bolesti a jej telo začalo správne fungovať. Dosiahla to prostredníctvom autogénneho tréningu mysle. V systéme novej mysle ide o to, aby sa myseľ pomocou autohypnózy nastavila na realitu, ktorú si chce jednotlivec vytvoriť. Ten, kto začne uvažovať takýmto „novým spôsobom“, zbaví sa pocitu viny a to ho následne oslobodí od bolesti. Keďže to fungovalo a Moira dokonca niekoľkokrát zažila mimoriadnu skúsenosť, pri ktorej opustila svoje telo, začala sa intenzívnejšie zaujímať o filozofiu a postoje, aké klinika propaguje.

Nové naprogramovanie svetonázoru

Názory a postoje, ktoré si Moira a ostatní pacienti na kurze osvojovali, boli antikresťanské. Nehovorilo sa o Bohu ako o Stvoriteľovi a viera v Spasiteľa, ktorý má človeka zachrániť od bolesti a od zla, bola predstavená ako strata času. Tréning mysle spočíval v tom, že každý si má pomôcť sám. Moi-ra prešla dôkladným vymývaním mozgu, v dôsledku ktorého sa zrútilo jej dovtedajšie chápanie sveta, viery, ako aj jej postoj k telu, k životu, k Bohu a k uzdraveniu. Namiesto judejsko-kresťanského svetonázoru si osvojila vieru v to, že človek existuje mimo hmoty (teda nie je telom), a preto si môže vytvárať vlastnú realitu. Pomocou pokojných duchovných síl (iné vraj neexistujú) môže následne ovplyvňovať Boží plán. Až po rokoch pochopila, že prostredníctvom takéhoto uvažovania pobáda zlý duch ľudské ego, aby sa považovalo za boha, ktorý dokáže všetko vykonať sám.

Na klinike jej odporučili, aby si aj po ukončení kurzu udržiavala myseľ v stave takzvanej novej mysle, aby naďalej nepociťovala bolesť. Keď sa opýtala, či môže chodiť čerpať duchovnú posilu do katolíckeho kostola, odhovorili ju. Namiesto toho jej odporučili účasť na stretnutiach Zjednotenej cirkvi, Združenia kresťanskej náuky alebo dianetiky. Dostala aj meditačné nahrávky s autogénnym tréningom a s inými autohypnotickými pomôckami. Cesta, na ktorú Moira vstúpila poháňaná túžbou po uzdravení, ju zaviedla na duchovné scestie. Po rokoch priznala, že odvrhnutie prvého prikázania a postavenie svojho ega na miesto Boha ju viedlo k prekročeniu ostatných prikázaní a k spochybneniu právd kresťanskej viery. Moira praktizovala všetky formy modlo-služby, ktoré vymenúva Kniha Deuteronómium (18, 9 – 12): veštenie, čary, predpovedanie budúcnosti, kúzla, vyvolávanie duchov zosnulých. Boh nás jasne varuje pred týmito praktikami, aby nás ochránil pred zlom. Moi-ra si však toto nebezpečenstvo neuvedomovala a čoraz viac sa mu oddávala. 

Ponorená do okultizmu

Moira pôsobila ako kňažka hnutia Religious Science (Náboženské vedy), ako médium, poradkyňa a terapeutka. Nadšene získavala nové vedomosti z oblasti hypnoterapie, návratu do predchádzajúcich vtelení, astrológie, zúčastnila sa na kurze zázrakov, reiki, channelingu, magických kryštálov, uctievala kult bohyne a praktizovala jasnovidectvo a iné okultné praktiky. Prostredníctvom nich umožnila zlým duchom vstúpiť do svojho života. Ako médium videla duchovný svet, pričom väčšinu toho, čo videla, vôbec netúžila vidieť. Démonický svet je totiž desivý. Démoni neprichádzajú pokojne a ich pôsobenie nie je pre človeka nikdy dobré. Moira nebola schopná nájsť pokoj a jej myseľ bola v ustavičnom zhone. Ako nekonečný film sa jej pred očami preháňali videnia, ktoré nebola schopná nijako vypnúť. Zúfalo potrebovala pomoc…

Útočisko hriešnikov

V procese Moirinho oslobodenia
z chaosu a tmy new age zohrala osobitnú úlohu Panna Mária, ktorá jej poslala viacero znamení. Moira išla za nimi, hoci nevedela, kam vedú, a neuvedomovala si, z akého veľkého zla ju vyvádzajú. Bola za–slepená a ponorená do bludných okultných praktík.

Prvé znamenie prišlo počas prestávky na workshopoch new age, ktoré sa konali na Havajských ostrovoch. Moire sa dostalo do rúk číslo časopisu New age Journal, ktorý je najpopulárnejším americkým periodikom tohto hnutia. Bol v ňom uverejnený článok známej predstaviteľky hnutia Sondry Rayovej. Autorka v ňom opisovala, ako po návšteve Indie, kde sa stretla so svojím guru, navštívila Medžugorie. Zaujala ju totiž informácia o zjaveniach Panny Márie. Sondra zhrnula pobyt v Medžugorí takto: „Matka Panna Mária je bohyňa Neba, ktorá zostúpila, aby sa spojila s bohyňou Zem.“ Keď Moira čítala túto vetu, cítila, že niečo nesedí. Článok na ňu urobil silný dojem, dotkol sa jej srdca, avšak aj napriek toľkým rokom v new age stále vedela, že Panna Mária nie je bohyňa. V Moire sa ozvala pravda zasiata ešte z rokov štúdia na katolíckej škole. Pod vplyvom týchto dojmov odišla z workshopov. Prechádzala sa a úprimne sa modlila: „Bože, ak sa Ježišova matka niekde zjavuje, viem, že nie je bohyňa. Viem, že ten časopis sa mýli. Ukáž mi, prosím, pravdu!“ Táto modlitba nezostala bez odpovede. Ďalšie znamenia prišli onedlho nato…

Trpezlivé vedenie Matky

Jedno zo znamení sa udialo počas špiritistickej seansy s točením stolíka. Moira bola medzi ľuďmi, ktorí položili ruky na stôl a čakali na príchod takzvaného ducha sprievodcu. Moira však zreteľne pocítila prítomnosť niekoho iného, kto bol pri nej. Bolo to prekrásne, anjelské a zázračné. Okamžite stiahla ruky zo stolíka a nebola schopná položiť ich tam znovu, pretože ich mala akoby prikuté k telu. Po chvíli sa postavila a opustila miestnosť. Položila si otázku: „Čo to je? Mohol by mi niekto povedať, čo sa to deje?“ Načo vo svojom vnútri začula zreteľný hlas: „Som Kráľovná pokoja.“ Moira nikdy predtým nepočula o Kráľovnej pokoja, ale nepochybovala, že to bola Božia Matka. Odpovedala teda, že sa nikdy nevráti do tohto spolku, ktorý sa venuje špiritistickým seansám. Zrodila sa v nej túžba poznať Božiu Matku a dozvedieť sa viac o jej Nepoškvrnenom Srdci. Začala chápať, že cesta, po ktorej išla, nie je správna.

O niekoľko týždňov nato zomrela jej stará mama. V prázdnom dome zosnulej, z ktorého boli vynesené všetky veci, našla medailón, ktorý stará mama stále nosila. Akýmsi nevysvetliteľným spôsobom si ho nikto nevšimol, a tak sa dostal do rúk vnučky, ktorá vtedy ani len netušila, že ide o zázračnú medailu z Rue du Bac. Moira si ho zavesila na krk a odvtedy ho stále nosí. Je to najvzácnejšia pamiatka, akú jej mohla stará mama zanechať. V spojitosti s touto medailou sa neskôr udialo ešte veľa vecí.

Spoveď? Hneď!

Veľký význam v procese Moirinho obrátenia zohrala spoveď. Raz sa zúčastnila na svätej omši spojenej s modlitbou za uzdravenie a po jej zakončení pocítila, že musí ísť na spoveď. Začala hľadať kňaza. Našla ho stáť pri aute, pripraveného odísť. Tam na parkovisku pred kostolom sa po prvý raz po 25 rokoch zmierila s Bohom a vyznala mu svoje hriechy. Neotáľala a nečakala na lepšiu chvíľu a na lepšie podmienky, v ktorých by mohla prijať milosť. Bez otáľania odpovedala na Božie vnuknutie a zhodila zo seba ťarchu všetkých hriechov, v ktorých žila dlhé roky. Vykročila na jasnú cestu vedúcu k opravdivej viere.

Náročný proces obrátenia

Proces jej obrátenia by nebol možný bez Božej milosti a posily. Moira sa preto zúčastňovala na svätej omši, čítala náboženskú literatúru, modlila sa a konala si celotýždenný pôst. Každý deň sa zasväcovala Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nepretržite a s veľkou nábožnosťou nosila zázračnú medailu a prostredníctvom kníh svätého Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu pestovala v sebe mariánsku úctu. Naučila sa modlitby k svätému Michalovi Archanjelovi a k svätému Benediktovi, ktoré oslabovali silu diablovho pôsobenia. Moira totiž na vlastnej koži zakúšala vplyv zlých síl, ktoré vzývala v new age.

Tieto náboženské úkony boli potrebné na to, aby sa v nej s pomocou Božej milosti odohral náročný a neraz bolestný proces premeny. Jednou z výziev, ktorej musela čeliť, bola zmena zmýšľania. V new age jej okrem iného vštepili presvedčenie, že človek sa dokáže realizovať sám, že je bohom a spasiteľom seba samého, a preto nepotrebuje vykúpenie z hriechu. Nebolo teda pre ňu ľahké uznať a prijať pravého Boha a Spasiteľa. Dialo sa to postupne. Najťažšie sa jej zriekalo viery v reinkarnáciu.

Ďalšou výzvou bolo zbaviť sa všetkých kníh a predmetov spojených s new age. Moirin dom bol plný okultných pomôcok, ktorých cena dosahovala tisíce dolárov. Nebola schopná zbaviť sa ich sama, potrebovala na to pomoc priateľov z biblického krúžku, ktorí boli v tejto situácii svedkami jej iracionálneho, nepriateľského, ba až agresívneho správania a kriku, ktorý si Moira neskôr vôbec nepamätala. Táto skúsenosť jej ukázala, že sa ešte neoslobodila od démonov spojených s týmito predmetmi. Dôkladné očistenie teda potrebovala aj ona sama.

Dôkladná spoveď

Novoobrátená žena si neuvedomovala, že každé klamstvo, v ktoré verila, a každá praktika, s ktorou sa stretla, blokovali jej úplné oslobodenie. Panna Mária, ktorej sa odovzdala, ju však nenechala bez pomoci. Počas návštevy Medžugoria sa Moira postavila do dlhého radu ľudí čakajúcich na spoveď v angličtine. Zistila, že „náhodou“ sa dostala ku kňazovi, ktorý mal veľké skúsenosti so spovedaním ľudí, ktorí potrebovali oslobodenie od new age. Povzbudilo ju to k tomu, aby mu povedala viac ako pri bežnej spovedi. Páter Filip Pavić si vypočul jej viac ako dvojhodinovú spoveď a pre dlhý rad penitentov ju pozval na druhý deň do svojej kancelárie. Vedel, že Moira musí konkrétne vyznať všetky okultné praktiky a zriecť sa ich. Ak to neurobí, démoni budú na ňu naďalej útočiť. Toto stretnutie trvalo 14 hodín. Moira v tom čase vyznávala jednotlivé praktiky a následne sa ich v mene Ježiša Krista slávnostne zriekala. Podobne sa zriekla aj všetkých učiteľov a duchov sprievodcov, s ktorými mala do činenia. Duch Svätý dal pátrovi Filipovi dar poznania, takže jej pripomínal to, čo pod vplyvom času a z nevedomosti zabudla. Moira celkom otvorila svoje srdce Bohu, aby ju mohol očistiť a naplniť svojou láskou a milosťou. Vtedy jasne pochopila, že za každou okultnou praktikou je démon. 

Moirino stretnutie s pátrom Filipom bolo pre ňu čiastočne traumatické, ale súčasne hlboko oslobodzujúce. Keď sa skončilo, cítila sa ako novonarodené Božie dieťa. Zriekla sa všetkého zla z minulosti. Vedela, že len vtedy bude schopná nasledovať Ježiša, ak ju bude držať za ruku Panna Mária.

Zachraňovať duše

Po svojom návrate do Katolíckej cirkvi skoncovala s predchádzajúcim spôsobom života. Potrebovala novú aktivitu, a preto sa modlila, aby jej Boh ukázal, čo má ďalej robiť. Boh vypočul jej modlitbu a naplnil ju horlivosťou pre evanjelizáciu, aby sa z jej minulosti mohlo zrodiť dobro. Moi-ra stretávala ľudí, ktorí potrebovali uzdravenie a oslobodenie od okultizmu a hľadali opravdivú vieru. Často to boli ľudia z jej okolia. Takto mohla uskutočňovať apoštolské poslanie bez toho, aby cestovala do ďalekých krajín. Boh ju poslal, aby prinášala radostnú zvesť vo svojom prostredí. Využívala teda svoju skúsenosť oslobodenia od new age, aby takto privádzala stratených ľudí k Bohu a do Katolíckej cirkvi, v ktorej je reálne prítomný Ježiš Kristus. On tých, čo v neho veria ustavične obdarúva milosťami vo sviatosti Eucharistie a pokánia.