V 10. čísle sme uverejnili prvú časť svedectva našej čitateľky, bývalej väzenky ...

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je objektívna historická udalosť, ktorá sa udiala v konkrétnom čase ...

Mnohí naši čitatelia nám posielajú svedectvá o milostiach, ktoré dostali na príhovor ...

Pred vyše dvetisíc rokmi sa v betlehemskej maštali narodil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. ...

„Modlil som sa ruženec so zatvorenými očami, keď som zrazu uvidel celkom ...

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša hovorí: „Modlitba je pozdvihnutie srdca, jednoduchý pohľad ...

Uverejňujeme úryvky rozhovorov štetínskej mystičky Alície Lenczewskej s Ježišom Kristom o podmienkach dobrej ...

V predchádzajúcich číslach Milujte sa! sme predstavili Alíciu Lenczewskú (1934 – 2012), bývalú ...

Mal sotva 24 rokov, ktoré mu však stačili na to, aby sa ...

Ten, kto stretol Władysława Bukowińského alebo čítal jeho Listy (Listy) a Wspomnienia z Kazachstanu ...