Mal sotva 24 rokov, ktoré mu však stačili na to, aby sa stal svätcom. Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v roku 1990, čím ho ponúkol mladým ako príklad, ktorý môžu nasledovať. Pápež o Pier Giorgiovi povedal: „Aj mňa v mladosti pozitívne ...

Je veľmi ťažké pochopiť utrpenie detí. Prečo to Pán Boh dopustí? Odpoveď na túto otázku nám môže dať Manuel, malý bojovník svetla. Svojím životom ukázal, že utrpenie, ktoré prijmeme a obetujeme s láskou, môže spasiť svet. Manuel Foderà sa narodil 21. júna 2001 v Calatafimi ...