Mám už 87 rokov. Pochádzam z mnohodetnej, veľmi chudobnej rodiny. Celý môj ...

Už 4 roky sme manželmi. Nemáme deti na zemi, ale u Boha máme už ...

Večer 24. augusta 1942 pracovala na pochmúrnom nádvorí drážďanského väzenia gilotína na ...