Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je objektívna historická udalosť, ktorá sa udiala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Všetky pokusy spochybniť ju sú ideologickou špekuláciou, ktorá nemá nijaký reálny základ. Ježišovo zmŕtvychvstanie sa týka každého z nás, pretože dáva definitívny zmysel nášmu životu, utrpeniu a smrti. ...

Mám už 87 rokov. Pochádzam z mnohodetnej, veľmi chudobnej rodiny. Celý môj život bola viera v Boha pre mňa veľmi dôležitá, stále som cítila, že bol so mnou. A hoci niekedy dopúšťal na mňa rôzne skúšky, vždy ma z nich ...

Zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil svätej Faustíne pravdu o svojom nekonečnom milosrdenstve a ona mala odvtedy jedinú túžbu: aby ho všetci poznali a s detskou dôverou sa mu odovzdali. V Denníčku svätej Faustíny sa dozvedáme, čo Ježiš Kristus hovorí o svojom milosrdenstve: „Dnes som počula slová: ,V Starom zákone ...

Vážení čitatelia! Druhé tohtoročné číslo Ostaňte v láske! obsahuje články a svedectvá posilňujúce vieru a nádej, pretože „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Požehnaný čas pri čítaní! V novom čísle Ostaňte v láske! nájdete: V ...

Už 4 roky sme manželmi. Nemáme deti na zemi, ale u Boha máme už dve dcérky: Marienku a Magdalénku. Prvé dieťatko som potratila v januári 2007 (v 7. týždni tehotenstva) a druhé v októbri 2009 (v 11. týždni). Boli to pre nás ťažké chvíle. Kdesi z diaľky nás strašila ...

Večer 24. augusta 1942 pracovala na pochmúrnom nádvorí drážďanského väzenia gilotína na plné obrátky, aby splnila svoju hroznú normu. Bolo to obdobie, keď sa zdalo, že víťazí neľudský hitlerizmus, ktorý zaslepený nenávisťou voči Bohu pácha zločiny na miliónoch ľudí. Do ...