Vážení čitatelia! Ostaňte v láske je časopis, ktorý posilňuje vieru a uvedomenie, že Boh nás miluje a je neustále prítomný v našich životoch. Šírením tohto dvojmesačníka sa o túto radostnú novinu môžete podeliť s ostatnými! V novom čísle Ostaňte v ...

Uverejňujeme úryvky rozhovorov štetínskej mystičky Alície Lenczewskej s Ježišom Kristom o podmienkach dobrej spovede. Prostredníctvom Alície nás Pán pozýva, aby sme sa s dôverou dieťaťa odovzdali uzdravujúcej moci pôsobiacej vo sviatosti pokánia. Spytovanie svedomia † Dieťa moje, spolu so mnou sa ...

V predchádzajúcich číslach Milujte sa! sme predstavili Alíciu Lenczewskú (1934 – 2012), bývalú učiteľku, ktorá viedla hlboký vnútorný život. Duchovné denníky, ktoré napísala na žiadosť arcibiskupa Mons. Andrzeja Dzięgu, preskúmala teologická komisia, a vyhlásila, že sú v súlade s cirkevným učením. Uverejňujeme z nich ...

Začal sa nový školský rok. Dúfame, že nové číslo časopisu Ostaňte v láske 2023-4 v tomto čase pomôže vybudovať hlboký, osobný vzťah s Bohom. V tomto čísle Ostaňte v láske (4/2023) nájdete: „Život je láska a láska je obeta“ – o geniálnom architektovi, ktorého práca ...

Prostredníctvom Alície Lenczewskej (1934 – 2012) nás Ježiš prosí, aby sme plnili výzvy jeho matky k obráteniu, pokániu a modlitbe. † Satan je bezmocný voči tým, čo mu nedávajú dovolenie a odmietajú všetko, na čom spočinul tieň zla a nesúladu s evanjeliom. V temnote, ktorá vďaka ...

Ak si žil v malom mestečku, mal si otca alkoholika a videl si mamu, ktorú otec zbil, pochopíš, aké mám problémy. Samozrejme, nezažil som od otca len to najhoršie. Od neho som sa naučil byť pracovitý a zodpovedný, ale aj napriek tomu sa ...

Vážení čitatelia Ostaňte v láske! Do nového čísla Ostaňte v láske sme pripravili články a svedectvá, ktoré ukazujú mimoriadne Božie dielo v živote konkrétnych ľudí. Nech čítanie týchto textov vo vás roznieti plameň živej viery. V čísle 3-2023 Ostaňte v ...

Uverejňujeme Novénu odovzdanosti, ktorú Ježiš naučil pátra Dolinda Ruotola. Na Slovensku je usporiadaná do deviatich dní, pôvodne však tento text nebol rozdelený, ale nadiktovaný ako celok. 1. Prenechajte mi svoje starosti Prečo sa znepokojuješ? Prenechaj mi svoje starosti a všetko ...

Vážení čitatelia časopisu „Ostaňte v láske“! Predstavujeme nové číslo katolíckeho evanjelizačného dvojmesačníka Ostaňte v láske 2/2023. Veríme, že články a svedectvá v ňom obsiahnuté vám pomôžu v hlbokom prežívaní Veľkonočného obdobia. V čísle 2-2023 „Ostaňte v láske“: • Krásna pani ...

„Manželstvo je vaše povolanie, ktoré pre vás vybral Boh. Je cesta, po ktorej máte kráčať celý život, aby ste dosiahli svoj cieľ,“ hovoril kardinál Karol Wojtyła v kázni pre manželov. Prinášame celý text kázne budúceho svätého pápeža Jána Pavla II.: ...