Zmŕtvychvstalý Ježiš zjavil svätej Faustíne pravdu o svojom nekonečnom milosrdenstve a ona mala odvtedy jedinú túžbu: aby ho všetci poznali a s detskou dôverou sa mu odovzdali. V Denníčku svätej Faustíny sa dozvedáme, čo Ježiš Kristus hovorí o svojom milosrdenstve: „Dnes som počula slová: ,V Starom zákone ...

Vážení čitatelia! Druhé tohtoročné číslo Ostaňte v láske! obsahuje články a svedectvá posilňujúce vieru a nádej, pretože „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28). Požehnaný čas pri čítaní! V novom čísle Ostaňte v láske! nájdete: V ...

Ježiš: „Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná pozdvihnúť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, vstúp do rozhovoru so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia ...

Vážení čitatelia! Boh nás nekonečne miluje! Chceme sa o túto radostnú pravdu podeliť prostredníctvom článkov a svedectiev, ktoré sú súčasťou prvého tohtoročného vydania Ostaňte v láske. Požehnaný čas pri čítaní! V novom čísle Ostaňte v láske (1/2024): „Sila modlitby vo ...

Vážení čitatelia! Ostaňte v láske je časopis, ktorý posilňuje vieru a uvedomenie, že Boh nás miluje a je neustále prítomný v našich životoch. Šírením tohto dvojmesačníka sa o túto radostnú novinu môžete podeliť s ostatnými! V novom čísle Ostaňte v ...

Uverejňujeme úryvky rozhovorov štetínskej mystičky Alície Lenczewskej s Ježišom Kristom o podmienkach dobrej spovede. Prostredníctvom Alície nás Pán pozýva, aby sme sa s dôverou dieťaťa odovzdali uzdravujúcej moci pôsobiacej vo sviatosti pokánia. Spytovanie svedomia † Dieťa moje, spolu so mnou sa ...

V predchádzajúcich číslach Milujte sa! sme predstavili Alíciu Lenczewskú (1934 – 2012), bývalú učiteľku, ktorá viedla hlboký vnútorný život. Duchovné denníky, ktoré napísala na žiadosť arcibiskupa Mons. Andrzeja Dzięgu, preskúmala teologická komisia, a vyhlásila, že sú v súlade s cirkevným učením. Uverejňujeme z nich ...

Začal sa nový školský rok. Dúfame, že nové číslo časopisu Ostaňte v láske 2023-4 v tomto čase pomôže vybudovať hlboký, osobný vzťah s Bohom. V tomto čísle Ostaňte v láske (4/2023) nájdete: „Život je láska a láska je obeta“ – o geniálnom architektovi, ktorého práca ...

Prostredníctvom Alície Lenczewskej (1934 – 2012) nás Ježiš prosí, aby sme plnili výzvy jeho matky k obráteniu, pokániu a modlitbe. † Satan je bezmocný voči tým, čo mu nedávajú dovolenie a odmietajú všetko, na čom spočinul tieň zla a nesúladu s evanjeliom. V temnote, ktorá vďaka ...

Ak si žil v malom mestečku, mal si otca alkoholika a videl si mamu, ktorú otec zbil, pochopíš, aké mám problémy. Samozrejme, nezažil som od otca len to najhoršie. Od neho som sa naučil byť pracovitý a zodpovedný, ale aj napriek tomu sa ...