Volám sa Paulína, mám 31 rokov a už 12 rokov som vydatá. Môj ...

Na objavenie tohto úžasného príbehu stačí ceruzka, pravítko a mapa Európy a Blízkeho východu. ...

Doma vládlo ticho a úžasný pokoj. Všetci spali. Ležal som vo svojej ...

Svätý Pavol, vynikajúci židovský teológ a znalec Mojžišovho zákona, sa presvedčil, že viera v Ježiša ...

Keď zomrela moja mama, mala som dvadsať rokov. Z detstva si pamätám, ...

Môj problém s masturbáciou sa začal, keď som mal 13 rokov. Spolužiak mi ...

Pán Ježiš svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi miluje každého človeka. ...

Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček ...

V 10. čísle sme uverejnili prvú časť svedectva našej čitateľky, bývalej väzenky ...

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je objektívna historická udalosť, ktorá sa udiala v konkrétnom čase ...