Je to príbeh zo začiatku 19. storočia, ktorý sa odohral na ostrove Akun, jednom zo 150 Aleutských ostrovov, ležiacich v Beringovom mori neďaleko Aljašky. Vít Johansen Bering preskúmal Aleuty koncom 18. storočia. Ostrovy patrili najskôr Rusku, ale v roku 1867 ich cár ...

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je objektívna historická udalosť, ktorá sa udiala v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste. Všetky pokusy spochybniť ju sú ideologickou špekuláciou, ktorá nemá nijaký reálny základ. Ježišovo zmŕtvychvstanie sa týka každého z nás, pretože dáva definitívny zmysel nášmu životu, utrpeniu a smrti. ...

Pred vyše dvetisíc rokmi sa v betlehemskej maštali narodil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Boh sa stal skutočným človekom, vzal na seba hriechy a utrpenie každého z nás, aby skrze svoju smrť a zmŕtvychvstanie premohol hriech, diabla i smrť a priviedol nás k plnému šťastiu. Pre ľudí dobrej vôle ...

Výzva Panny Márie k obráteniu z Fatimy z roku 1917 „nie je jednorazová. Jej výzvu musíme prijímať z generácie na generáciu v závislosti od nových ,znamení čias‘. Treba sa k nej ustavične vracať“ (svätý Ján Pavol II.). Sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime prežívame v mimoriadnych ...

„Z duší, ktoré vyťahujem z najhlbších priepastí bahna, robím najkrajšie veľdiela.“Každý, kto vloží svoju dôveru v Ježiša a odovzdá mu svoje srdce, prežije v sebe samom zázrak zrodenia čistej lásky – vznik „najkrajšieho veľdiela“. Boh nám zjavil, že sexuálne spolužitie vo sviatostnom manželskom zväzku ...

Ordinár mexickej diecézy Chilpancingo-Chilapa Mons. Alejo Zavala Castro uznal pastierskym listom z 12. októbra 2013 eucharistický zázrak, ktorý sa udial 21. októbra 2006 v chráme v Tixtle. Keď slabne viera v reálnu Kristovu prítomnosť v Eucharistii, Pán Boh dáva znamenia, aby sme si uvedomili, že počas ...

Neexistujú vedecké fakty, ktoré by mohli spochybniť najdôležitejšiu udalosť ľudských dejín – Kristovo zmŕtvychvstanie. Kresťanstvo nie je žiadna rozprávka. Nezakladá sa na fikcii ani na vymyslených mýtoch, ale na konkrétnych historických udalostiach z Kristovho života, učenia, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Počas ...

Hlavným heslom sexuálnej revolúcie 1968 boli slová „sex, drugs and rock’n’roll“ (sex, drogy a rock‘n‘roll). Mladí ľudia z amerických a európskych univerzít a veľkomiest sa pod vplyvom Marxovej a Engelsovej materialistickej ideológie vzbúrili proti kresťanskej morálke. Marxistickí ideológovia tak-to naštartovali proces vedúci k odstráneniu kresťanských hodnôt. ...

Keď komplexné výskumy Turínskeho plátna jednoznačne potvrdili, že je to pohrebné plátno z Ježišových čias, vyvstal návrh zistiť jeho vek uhlíkovou metódou C14. Výskum v roku 1988 odobril kardinál Anastasio Ballestrero z Turína. Počas rozhovoru v roku 1997 vyhlásil, že spôsob, ...

Dlhoročné vedecké výskumy Turínskeho plátna priniesli logický záver, že je to pohrebné plátno, do ktorého bolo po smrti zavinuté Ježišovo telo podľa zvykov, ktorými sa Židia pri pochovávaní mŕtvych riadili v 1. storočí. Podobizeň prednej a zadnej strany tela v negatíve a ...