Zahraničné vydania


Katolícky evanjelizačný dvojmesačník „Ostaňte v láske“ vychádza v poľskom jazyku a tiež v štyroch zahraničných jazykových mutáciách: slovensky, maďarsky, nemecky a anglicky. Chceme hlásať Radostnú zvesť podľa príkazu Pána Ježiša: „Choďte teda a učte všetky národy“ (Mt 28, 19).