Siedmeho júna 2018 si pripomeniem druhé výročie svojho vstupu do Hnutia čistých sŕdc a zároveň oslávim 32. narodeniny. Chcel by som opísať svoju mladosť, aby som mladých upozornil, aby si hlúposťou nepokazili život. Po základnej škole som začal chodiť na ...

Ježiš: „Neboj sa, hriešna duša, svojho Spasiteľa. Prvý sa približujem k tebe, lebo viem, že sama od seba nie si schopná pozdvihnúť sa ku mne. Neutekaj, dieťa, od svojho Otca, vstúp do rozhovoru so svojím Bohom milosrdenstva, ktorý ti chce sám povedať slová odpustenia ...

Vážení čitatelia! Boh nás nekonečne miluje! Chceme sa o túto radostnú pravdu podeliť prostredníctvom článkov a svedectiev, ktoré sú súčasťou prvého tohtoročného vydania Ostaňte v láske. Požehnaný čas pri čítaní! V novom čísle Ostaňte v láske (1/2024): „Sila modlitby vo ...

Quiqueho zatkli za únos a hrozilo mu 70 rokov odňatia slobody. Vo väznici sa zúčastňoval na satanistických rituáloch. Keď tam však otvorili kaplnku ustavičnej adorácie, zo zvedavosti vošiel dnu a v tej chvíli sa začala jeho premena. Uverejňujeme jeho svedectvo. Moja mama a ...