Vážení čitatelia! Ostaňte v láske je časopis, ktorý posilňuje vieru a uvedomenie, že Boh nás miluje a je neustále prítomný v našich životoch. Šírením tohto dvojmesačníka sa o túto radostnú novinu môžete podeliť s ostatnými! V novom čísle Ostaňte v ...

Povedal som Bohu, aby odteraz prevzal vedenie on, pretože moje doterajšie počínanie viedlo k zničeniu všetkého dobrého v mojom živote. A Boh sa chopil vedenia. Som znovuzískané Božie dieťa, vytrhnuté z pazúrov beštie. Môj príbeh je v mnohých ohľadoch búrlivý. Pred niekoľkými rokmi som bol ...

„Modlil som sa ruženec so zatvorenými očami, keď som zrazu uvidel celkom reálnu postavu. Pýtal som sa sám seba: ,Kto je to?‘ Postava sa približovala a ja som v nej spoznal svätého Šarbela. Povedal len: ,Chcel si zázrak – tak ...

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša hovorí: „Modlitba je pozdvihnutie srdca, jednoduchý pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky tak v utrpení, ako aj v radosti.“ Inak povedané: Modlí sa ten, kto sa s vierou a láskou obracia na Pána. Od koho sa môžeme naučiť modliť? Učiteľom ...

Uverejňujeme úryvky rozhovorov štetínskej mystičky Alície Lenczewskej s Ježišom Kristom o podmienkach dobrej spovede. Prostredníctvom Alície nás Pán pozýva, aby sme sa s dôverou dieťaťa odovzdali uzdravujúcej moci pôsobiacej vo sviatosti pokánia. Spytovanie svedomia † Dieťa moje, spolu so mnou sa ...