Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša hovorí: „Modlitba je pozdvihnutie srdca, jednoduchý pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky tak v utrpení, ako aj v radosti.“ Inak povedané: Modlí sa ten, kto sa s vierou a láskou obracia na Pána. Od koho sa môžeme naučiť modliť? Učiteľom ...