Pokrstení ľudia tvoria spoločnosti, ktoré sa riadia (alebo ktoré by sa mali ...