Svätý Pavol, vynikajúci židovský teológ a znalec Mojžišovho zákona, sa presvedčil, že viera v Ježiša Krista je pre spásu nevyhnutná. Napísal: „Vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša…“ ...