Vyprosil mi triezvosť

Mnohí naši čitatelia nám posielajú svedectvá o milostiach, ktoré dostali na príhovor Jána Pavla II. Tu je jedno z nich, ktoré nám poslali z USA.

Celý môj život v dospelosti ovládala túžba po alkohole – až taká, že som sa stal návykovým alkoholikom. Neustála túžba vypiť si ďalší pohárik determinovala celý môj každodenný život.

Kardinál Ratzinger počas televízneho prenosu z pohrebu Jána Pavla II. povedal, že pápež prednáša modlitby za nás pred Božím trónom. V tej chvíli som prosil Jána Pavla II. nielen o to, aby som prestal piť, ale aj aby som už nikdy netúžil po alkohole. Ten istý deň som si uvedomil, že táto milosť mi bola daná a že túžba piť ma celkom opustila. A navyše som pocítil vnútornú potrebu každý deň sa modliť ruženec. Toto vnuknutie ma neopúšťalo. Cítil som, ako mi cez niekoho Ján Pavol II. vkladá zrnká ruženca do rúk a kladie mi na srdce povinnosť odvďačiť sa za prijatú milosť. Cítil som nutkanie naučiť sa modlitbu ruženca, ale vyše roka som na to nedbal. Napokon som sa opýtal kňaza, ako sa to mám modliť, a na katolíckych internetových stránkach som si našiel potrebné informácie. 

Uplynuli už tri roky od tej udalosti a viem, že nikdy by som to nedosiahol vlastnými silami. Mám alkohol v byte, ponúkam ho svojim hosťom, môžem držať fľašu v ruke, dokonca čuchom cítim jeho druh a kvalitu, ale už nemám nutkanie piť – to je pre mňa skutočný zázrak.

Stan