Ruženec je stáročia výnimočnou modlitbou, o účinnosti ktorej svedčia mnohé milosti, zázračné Božie zásahy, obrátenia a uzdravenia. Panna Mária, svätci a cirkevní učitelia povzbudzovali k modlitbe posvätného ruženca, ktorej moc sa osobitným spôsobom prejavila v 20. storočí. Vo svetle uplynulého 100. výročia fatimských zjavení ešte ...

V Santa Fe, hlavnom meste štátu Nové Mexiko (USA), sa nachádza loretánska kaplnka. Jej vnútorné priestory skrášľujú schody, ktoré vznikli za zázračných okolností. Hovorí sa, že ich vybudoval sám svätý Jozef. V roku 1872 arcibiskup Santa Fe John Baptiste Lamy priviedol do ...

Zmŕtvychvstalý Ježiš je skutočne prítomný v Eucharistii. Ak zotrvávame v jeho prítomnosti počas adorácie, zakúsime obrátenie a uzdravenie. Adorovať znamená úplne sa pred Bohom otvoriť a zabudnúť na seba. Hľadieť na jediného Pána. Vtedy Bohu najviac dovoľujeme, aby v nás pôsobil ...