Boh má dobrý plán

„Ten, kto dôveruje môjmu milosrdenstvu, nezahynie, lebo všetky jeho záležitosti sú mojimi, a jeho nepriatelia stroskotajú pri podnožke mojich nôh“ (Denníček 723)

Ježiš nám dáva krásne prisľúbenie a on vždy svoje slovo dodrží. Niekedy nám ľudia sľubujú rôzne veci, avšak my dobre vieme, že ide len o plané reči. Preto neraz prežívame pokušenie pristupovať k Ježišovmu slovu tak ako k slovám ľudí, ktorí nás sklamali. Lenže Ježiš neklame. Pán nám odhaľuje budúcnosť – že všetci jeho nepriatelia (démoni, každý hriech a každá beznádejná situácia) stroskotajú pri podnožke jeho nôh! 

Pozrime sa na dôsledky tohto prisľúbenia, ktoré zvestuje víťazstvo Božieho milosrdenstva. Ježiš nás pozýva k účasti na svojom víťazstve, ktorú dosahujeme skrze dôveru. Boh má naozaj nádherný plán pre tvoj život. V Knihe proroka Jeremiáša hovorí: „Lebo ja poznám zámer, ktorý mám s vami, hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja, a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Budete ma vzývať a pôjdete; budete sa ku mne modliť a ja vás vyslyším. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom“ (Jer 29, 11 – 13). Napriek tomu, že veríš, že Boh má pre tvoj život nádherný plán a chce tvoje šťastie, zrejme si kladieš otázku: Ako sa to stane? Ako sa tento plán uskutoční?

Keď archanjel Gabriel zjavil Panne Márii Boží plán, spýtala sa: „Ako sa to stane?“ (porov. Lk 1, 34). Archanjel jej odpovedal: Nechaj sa viesť Duchom Svätým, aby ťa naplnil, zostúpil na teba a viedol ťa (porov. Lk 1, 35). Inými slovami: Dôveruj! Nechaj sa viesť! Je tu Niekto, kto nad tebou bdie. Buď poslušná a uvidíš veľké veci! Mária dôverovala a vďaka tomu sa udiali najkrajšie zázraky v dejinách vesmíru!

Potrebujeme dôveru, aby Boh mohol uskutočniť v našom živote najlepší plán. Ježiš Faustíne povedal: „Ak ich dôvera bude veľká, moja štedrosť bude bezhraničná… Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú, sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa. Zarmucuje ma však, ak duše žiadajú málo, zužujú svoje srdcia“ (Denníček 1602, 1578).

Dôvera je cnosť, o ktorej Ježiš hovoril aj Božej služobníčke Leónii Nastałovej: „Keby mi duše viac dôverovali, svet by mal toľko svätých, koľko je ľudí na zemi.“ Keď dôveruješ v Božiu dobrotu, môžeš sa cítiť bezpečne, pretože Ježiš ti sľubuje, že nezahynieš. Vždy, keď nevieš, čo máš robiť, keď sa bojíš o seba samého, o svojich blízkych, o svoju budúcnosť – začni dôverovať. Ježiš nám dáva dôveru ako liek pre naše srdce, ktoré je zranené strachom a nepokojom. Nejde o postoj, pri ktorom sa treba premôcť, vyhrnúť rukávy a vlastnou silou zvíťaziť nad svojimi pochybnosťami. Ide skôr o to, aby sme počúvali Ježišove slová a v srdci uznali, že on najlepšie vie, čo je dobré, a takto odpočívali v jeho prítomnosti. Najdôležitejšie je rozhodnúť sa viac dôverovať Ježišovmu slovu ako svojim obavám a strachu. 

Pátrovi Dolindovi Ježiš povedal: „Hovorím ti, že sa postarám, zasiahnem ako lekár, a ak to bude nutné, urobím aj zázrak… Preto jedine mne dôveruj, odpočívaj vo mne, vo všetkom sa mi odovzdaj! Zázraky konám v takej miere, v akej sa mi odovzdáš, a nie v takej miere, v akej sa spoliehaš na seba. Zaplavím ťa pokladmi svojej milosti, len ak si v úplnej chudobe!“ Dôverovať Ježišovi znamená čoraz menej dôverovať sebe samému (svojim náladám, pocitom, predstavám a plánom) a zároveň čoraz viac počúvať Ježišovo slovo a jeho prisľúbenia, čítať ich a rozjímať o nich v súvislosti so svojím životom. Toto je bezpečná cesta, ktorá vedie k víťazstvu. Túto pravdu zapísala aj svätá Faustína: „Žiadna duša, ktorá vzývala moje milosrdenstvo, sa nesklamala ani nebola zahanbená“
(Denníček 1541).

Prečo nebudeš zahanbený/zahanbená? Pretože Ježiš sľubuje, že všetky tvoje záležitosti budú jeho záležitosťami: „Hľadajte jeho [Božie] kráľovstvo a toto dostanete navyše“ (Lk 12, 31). A svätej Faustíne povedal: „Mojím kráľovstvom na zemi je – môj život v ľudskej duši“ (Denníček 1784). Takto vstupuješ do takého vzťahu s Ježišom, v ktorom sa usiluješ starať len o Ježiša, zatiaľ čo on sa stará o teba a o všetko, čo je pre teba dobré. To isté povedal Ježiš aj Marte v Betánii: „Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno“ (Lk 10, 41 – 42). Nie je to vari úžasné?! S Bohom vesmíru môžeš mať všetko spoločné. On je všemohúci a v jeho rukách si ty a všetky tvoje záležitosti. Môže sa ti teda stať niečo zlé?