Sila modlitby o Božie milosrdenstvo

Ježiš Kristus sestre Faustíne povedal, že Božie milosrdenstvo je nevyčerpateľné (porov. Denníček 692). Dejiny ponúkajú veľa svedectiev o tom, ako Ježiš vyslobodil tých, čo ho prosia o milosrdenstvo.

Egyptskí kresťania, tzv. kopti, zažili osobitné Božie zmilovanie a spomienku naň si uchovávajú vo svojej tradícii.

Kostol na vrchu Mokattam

Najväčší kostol na svete, do ktorého sa zmestí približne 20 000 ľudí, sa nachádza na vrchu Mokattam v Káhire. V súčasnosti je to miesto obrátení, uzdravení a oslobodení z posadnutosti. Reálnu Kristovu prítomnosť a lásku tu zakúšajú aj moslimovia, ktorí následne prijímajú kresťanstvo. V kostole na vrchu Mokattam udeľuje milosrdný Ježiš úžasné milosti.
Príbeh tohto kostola sa spája so zázračným Božím zásahom. V 10. storočí obsadil túto oblasť kalif Ma’add al-Mu’izz li-Din Allah (932 ‒ 975) a nariadil, aby pôvodní obyvatelia Egypta – kopti, ktorí vyznávali kresťanstvo už od 1. storočia – prijali islam. Islam, verný Mohamedovmu príkazu, totiž učí: „Rozkázal som bojovať proti ľuďom, kým neuznajú, že nemožno uctievať nikoho okrem Alaha a že Mohamed je Alahov prorok. Majú obetovať modlitby a almužnu a ak toto všetko vykonajú, zachovajú si život aj majetok“ (Sahih Al-Buchari, hadís 25). Kalif sa ďalej rúhavo vysmieval z „naivnej“ viery kresťanov: „Tvrdíte, že váš Ježiš povedal, že na to, aby sa presunul vrch, stačí viera ako horčičné zrnko.“ Koptský patriarcha Abram ibn Zaraa († 979) prisvedčil, a tak kalif pokračoval: „Dokážte teda, že vaša viera má moc vrchy prenášať! Ak to nie je pravda, budete musieť prijať islam alebo opustiť krajinu, alebo zomrieť. Prikazujem vám, aby ste svojou vierou presunuli vrch Mokattam v Káhire.“
Zúfalý patriarcha nariadil trojdňový pôst a modlitby na tento úmysel. Tradícia hovorí, že postiacemu sa patriarchovi sa zjavila Božia Matka, ktorá mu povedala, že na druhý deň dostane pomoc. V uvedený deň prišiel akýsi Šimon, zvaný Krajčír, ktorému Boh prikázal, aby kresťanom zhromaždeným na úpätí vrchu povedal, nech o Božie zmilovanie prosia slovami Kyrie eleison. Kopti sa začali modliť a vrch Mokattam sa zdvihol, a to nielen raz, ako chcel kalif, ale tri razy! Kalif, ktorý trúfalo pokúšal Boha, zomrel ešte v tom istom roku.

Pôst a modlitba o milosrdenstvo

Príbeh, ktorý sme veľmi stručne opísali, sa v Egypte traduje už dlhé stáročia. Napriek tomu, že sa nezachovali historické podrobnosti, nemožno si nevšimnúť, že Kopti sú jediný kresťanský národ na severe Afriky, ktorý môže vyznávať vieru v Krista aj pod islamskou nadvládou. V koptskej liturgii je Advent predĺžený o tri dni na pamiatku trojnásobného pohybu vrchu. Vo Veľkonočnom období sa zas pri liturgii na pamiatku tejto udalosti 400-krát recituje modlitba Kyrie eleison, počas ktorej sa veriaci obracajú smerom na východ, na západ, na juh a na sever. Pri každodenných modlitbách sa často opakuje 41-krát Kyrie eleison vyslovené ako sekvencia na jeden dych. Tradícia hovorí, že 39-krát sa toto zvolanie recituje na pamiatku bičovania Krista, ktorého zasiahlo 39 úderov biča. Jedno zvolanie pripomína rany spôsobené tŕňovou korunou a jedno pripomína prebodnutie Kristovho boku kopijou.
Prenasledovatelia Koptov poznajú silu modlitby spojenej s pô­stom. Situácia egyptských kresťanov nie je ľahká: čoraz častejšie sú teroristické útoky na koptské kostoly a domy; dozvedáme sa o únosoch žien a dievčat, ktoré únoscovia nútia prijať islam a vydať sa za moslima; známa je politická a spoločenská diskriminácia Koptov. Keď Kopti vyhlásia celonárodný pôst, moslimské médiá (napríklad televízia Al-Džazíra) tvrdia, že kresťania porušujú dohodu so štátom a odmietajú riešiť problémy pokojnou cestou. Prosba k Bohu a pôst znamenajú pre moslimov koniec politického dialógu. Moslimovia sa obávajú, že keď Kopti vložia problémy do Božích rúk, situácia a vzťah medzi štátom a Koptami sa skomplikuje. Panika, akú zakaždým vyvolá cirkevné rozhodnutie o pôste, jasne svedčí o tom, že protivníci Koptov sa tejto formy činnosti boja, pretože si uvedomujú, že Boh kresťanov má reálnu moc a ochráni svojich verných.
Chcel by som všetkých povzbudiť, aby sme často prosili Boha o milosrdenstvo, a to nielen pri riešení svojich osobných problémov, ale aj za svoju vlasť a prenasledovanú Cirkev, ako aj za obrátenie nepriateľov a prenasledovateľov Cirkvi. Boh, bohatý na milosrdenstvo (Ef 2, 4), našu prosbu určite vypočuje a zmiluje sa nad nami a nad celým svetom.

Obrátenie džihádistu Islamského štátu

Mučenícka krv kresťanov na Blízkom východe prispieva k obráteniu mnohých moslimov. V Sýrii sa pred niekoľkými mesiacmi udialo mimoriadne obrátenie. Pri ťažkých bojoch bol ťažko ranený istý džihádista ISIS. Náhodou tohto zomierajúceho mladého muža našli misionári, ktorí mu poskytli prvú pomoc a starali sa oňho.
Po niekoľkých dňoch sa džihádista z bezvedomia prebral. Kňazovi, ktorý sa oňho staral, následne rozpovedal svoju hlbokú duchovnú skúsenosť, po ktorej zatúžil prijať krst.
Otec Groschlin hovorí: „Džihádista mi povedal, že ako moslim si bol istý, že mučenícka smrť v boji proti neveriacim mu otvorí bránu raja. Avšak keď sa v stave klinickej smrti jeho duša oddelila od tela, uvidel démonov, ktorí ho vťahovali do desivej pekelnej priepasti. Začal pociťovať nesmierne utrpenie, ktorého príčinou boli zločiny, prenasledovanie a krivdy, akých sa v živote dopustil. Znovu prežil chvíle popráv, lenže teraz ich prežíval akoby v tele svojich obetí. Kristus mu ukázal, že ak by teraz zomrel, bol by naveky zatratený. Ak sa však vráti do života, dostane šancu obrátiť sa a konať pokánie za svoje hriechy.“
Džihádista sa chcel dozvedieť viac o Kristovi. Vypočul si niekoľko katechéz, odovzdal celý život Kristovi a dal sa pokrstiť. Jeho rany sa v priebehu niekoľkých dní zázračne zahojili a mladý muž zostal s misionármi a pomáha im pri evanjelizácii Sýrie. Je presvedčený, že sa treba modliť za obrátenie moslimov, aby prijali radostnú zvesť o Kristovi, ktorý žije, pôsobí, učí a uzdravuje v Katolíckej cirkvi.