Ježišu, ďakujem!

Jezu_dziekuje

Diagnóza znela: „Veľmi rizikové tehotenstvo.“ Táto správa ma zlomila, pretože som veľmi túžila po dieťati…

V šiestom týždni tehotenstva som začala krvácať. Diagnóza znela: „Veľmi rizikové tehotenstvo.“ Táto správa ma zlomila, pretože som veľmi túžila po dieťati… Poslali ma do nemocnice, kde ma vyšetrili, a odporučili mi zostať tam ešte niekoľko dní, aby sa pomocou liečby podarilo celkom zastaviť krvácanie. Ultrazvukové vyšetrenie malo zistiť, či dieťatku bije srdce.
Ako som tak ležala a plakala na nemocničnom lôžku, jedna z pacientok, ktoré boli so mnou v izbe, mi dala časopis Milujte sa!. Náhodou som v ňom našla poďakovanie od čitateľky, ktorá sa ocitla v podobnej situácii ako ja, avšak vďaka Korunke k Božiemu milosrdenstvu, ktorú sa modlila počas celého tehotenstva, sa jej narodilo zdravé dieťa.

Po niekoľkých dňoch liečby krvácanie prestalo a USG potvrdilo, že dieťatku srdiečko stále bije. Žilo! Prepustili ma z nemocnice a doma som niekoľko mesiacov tehotenstva musela ležať. Každý deň som sa o 15. hodine modlila Korunku k Božiemu milosrdenstvu na príhovor Nepoškvrnenej a svätého Antona. Okrem toho som dala odslúžiť dve sväté omše na tento úmysel. Po niekoľkých mesiacoch lekár usúdil, že už nemusím ležať a brať lieky. V očakávanom termíne sa mi narodila veľká (3 440 g), zdravá, krásna dcérka, za ktorú ďakujem milosrdnému  Bohu.

Svojím svedectvom by som chcela povzbudiť všetkých, čo trpia. Bohu naozaj nič nie je nemožné! Dôvera a pokorná modlitba k Božiemu milosrdenstvu robia zázraky. Ježišu, ďakujem ti! Ježišu, milujem ťa! Ježišu, dôverujem ti!

Evelína