Najkrajší dar

Sama. Vždy sama. Všade sama. Takto vyzeral môj život. Na začiatku som sa takto vedome rozhodla, pretože som nechcela budovať vzťahy s mužmi – hlavne preto, že som mala zlé skúsenosti z domu. Odkedy sa pamätám, náš otec pil a často mal s niekým potýčky. Doma sme to znášali veľmi ťažko, keďže sme nemali kam inam ísť. Nechcela som takýto život. Túžila som žiť normálne, bez hádok, alkoholu a násilia.

S Božou pomocou som zmaturovala, skončila som školu a začala som pracovať. Doma však utrpenie pokračovalo. Nenadväzovala som známosti s mužmi. Nejaký čas (trvalo to niekoľko rokov) som bola presvedčená o tom, že sa nevydám, pretože sa mi zdalo, že všetci muži sú rovnakí. Dnes viem, že to tak nie je, avšak vtedy mi skúsenosti z rodiny ukazovali opak.

Ježiš vlial svoju lásku do môjho srdca

Roky pribúdali a ja som bola stále sama… V hĺbke srdca som kričala od zúfalstva a túžila som, aby sa objavil niekto, kto by ma objal. Cítila som sa hrozne a mala som pocit, že som úplne zbytočná. Teraz viem, že za tým bol Zlý, ktorý ma zlomyseľne presviedčal, že ma nikto nechce a nie som na nič súca. Zvádzala som ťažký boj sama so sebou a keby nebolo modlitby, korunky Božieho milosrdenstva, ruženca a keby som často nepristupovala k svätému prijímaniu, neviem, akým smerom by sa ďalej uberal môj život. Vtedy som mala pocit, akoby som stála uprostred bojiska, po ktorom sa preháňajú tanky a nad hlavami svištia delové gule. Na druhej strane som však cítila aj prítomnosť Ježiša. Bol veľmi blízko. On ma previedol cez ťažké skúsenosti a spôsobil, že som zatúžila milovať. Vlial do môjho srdca svoju lásku, ktorá lieči všetky zranenia a učí, ako milovať. V tom čase som sa veľmi veľa modlila, čítala som Sväté písmo a mnoho kníh o duchovnom živote. Často som trávila čas adoráciou Najsvätejšej sviatosti, zúčastňovala som sa svätých omší a to mi dávalo silu, aby som žila ďalej, aby som stále vstala a ruka v ruke s Ježišom robila ďalšie kroky.

Vždy ma fascinoval blahoslavený Pier Giorgio Frassati. Jeho čistý pohľad plný dobroty a lásky. Na jeho orodovanie som prosila o dobrého a milujúceho muža. O pomoc stretnúť tú správnu osobu som prosila aj svätého Jozefa. A hoci to trvalo vyše 10 rokov, oplatilo sa čakať… Každý deň som sa modlila Modlitbu za dobrého manžela, ktorú som našla v Milujte sa! Bolo mi však zaťažko ďakovať za to, že som sa ešte nevydala, keďže moje srdce veľmi túžilo po tom vyvolenom… Hoci som sa vo svojom zamestnaní realizovala, v hĺbke srdca som veľmi trpela. Prosila som svätého Jozefa, aby mi pomohol stretnúť človeka, ktorý ma bude milovať takú, aká som, a vážiť si ma.

Časom sa v mojom srdci objavila veľká túžba milovať a dávať sa druhým. To Ježiš ma premieňal svojou láskou a napĺňal moje srdce mocou Ducha Svätého. Nesmelo som sa začala obzerať okolo seba. Na mojej ceste sa objavilo niekoľko mužov, no každý šiel vlastnou cestou. Dnes viem, že to svätý Jozef ma viedol k tomu, aby som tieto vzťahy ukončila.

Keď sa začínal ďalší nový rok, v zúfalstve som povedala: „Pane Ježišu, ak mi v tomto roku, ktorý sa práve začína, nepostavíš do cesty toho pravého, prestanem oňho prosiť. Bude to pre mňa znamením, že ma nechceš mať v manželstve, že to nie je moja cesta.“ Vtedy mi vôbec nebolo do smiechu… Napohľad sa nič nedialo, no Pán konal od začiatku roka, len ja som to nevidela.
Začiatkom novembra ma môj budúci manžel prvýkrát požiadal o ruku. Píšem, že prvýkrát, pretože ma požiadal ešte dvakrát. Nie preto, že by som nechcela povedať „áno“, ale len preto, lebo som sa veľmi bála. Bála som sa zranenia, sklamania a bolesti. Bála som sa, že to nezvládnem…

Dostala som však toľko času, koľko som potrebovala. Łukasz bol veľmi trpezlivý a nevzdal sa. Na začiatku nášho vzťahu som si vôbec nepripúšťala, že by Łukasz mohol byť mojím manželom. Zoznámili sme sa na stretnutí modlitbového spoločenstva fungujúceho v rámci farnosti. Modlitba nás sprevádzala od úplného začiatku. Nezáležalo na tom, či sme boli spolu v kostole, v kine alebo neskôr na turistike v horách – vždy sme si našli čas na spoločnú modlitbu. Veľa sme sa tiež rozprávali o svojich očakávaniach a obavách. Všetko napredovalo tak, akoby to Ktosi už dávno naplánoval… Verím tomu, že spojiť nás v jedno bol Boží nápad.

Krásny snúbenecký čas

Snúbenecké obdobie bolo pre nás krásnym časom. Každý deň sme sa za seba navzájom modlili – ja modlitbu za snúbenca, Łukasz – modlitbu za snúbenicu. Spolu sme sa zúčastňovali na svätých omšiach. Počas prípravy na manželstvo sme zachovali čistotu, za čo vďačíme svätému Jozefovi. S odstupom času vidím, aká dôležitá je poctivá príprava na manželstvo. Vytrvalosť v čistote dáva manželskému životu pevný základ, ktorý nič nemôže nahradiť. Najkrajší dar, aký môžete dať svojmu manželovi v deň sobáša, je čistota. Je to neobyčajný dar a môžete ním obdarovať len jedného človeka – toho jediného, vyvoleného, milovaného.
V tom čase sme absolvovali veľmi veľa túr. Vďaka spoločnému kráčaniu a rozjímaniu nad krásou prírody sme sa lepšie spoznali. Tam, obklopení horami, na ich vrcholoch, kde je nebo na dosah ruky, sme sa modlili ruženec a korunku Božieho milosrdenstva. Bolo to úžasné, že sme sa mohli spoločne modliť a spolu pristupovať k Pánovmu stolu. Z tohto obdobia nám ostal prekrásny album s fotografiami, ku ktorým sme vpisovali citáty z Piesne piesní. Vytvorili sme ho vlastnoručne; je nemým svedkom lásky rodiacej sa v našich srdciach.

Svadba na sviatok Svätej rodiny

Po siedmich mesiacoch od zasnúbenia, na sviatok Svätej rodiny, sme si povedali sviatostné „áno“. Vybrali sme si Svätú rodinu, aby nám ukazovala, ako ďalej žiť v tomto šialenom svete.

Som veľmi šťastná, že Pán vo svojom veľkom milosrdenstve vypočul moju prosbu a dal mi takého dobrého človeka. Nezáleží na tom, že som musela dlho čakať, keďže, ako čítame v Knihe Kazateľ: „Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu“ (Kaz 3, 1). Dnes som šťastnou ženou milujúceho muža. Každý deň nanovo objavujeme jeden druhého v láske Boha Otca. Verím, že Ježiš bude ďalej zjavovať svoju silu a moc v našom živote. On je Pánom nemožných vecí. „Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť“ (Ž 126, 3).

Monika

Modlitba za dobrého muža/dobrú ženu

Svätý Jozef, ďakujem ti, že som sa ešte nevydala/neoženil. Ty v Bohu vieš, kto má byť mojím manželom/mojou manželkou. Pomôž mi stretnúť toho človeka. Svätý Jozef, daj, aby to bol dobrý muž/dobrá žena, ktorý/ktorá ma bude milovať a ctiť tak, ako si ty miloval a ctil Máriu. Svätý Jozef, doveď ma k ukončeniu každej mojej známosti, ktorá nie je milá Pánu Bohu. Svätý Jozef, sľubujem ti zachovať čistotu pred manželským sľubom. Sľubujem ti, že prvému svojmu dieťaťu dám minimálne ako druhé meno Jozef. Sľubujem, že iným budem hovoriť, že takého dobrého muža/takú dobrú ženu mám vďaka tebe. Amen