Celý sexuálny neporiadok – od pornografie cez antikoncepciu až po zabíjanie nenarodených detí – je zdrojom veľkého finančného zisku pre isté podnikateľské skupiny. Vo svete reklamy Je logické, že koncerny vyrábajúce antikoncepciu venujú časť svojho zisku na reklamu antikoncepcie. Oplatí ...

Ako bojovať o čistotu? Čistota je postoj človeka. Je to však aktívny, nie pasívny postoj. Čistotu rúk si neudržíme tak, že si ich nikdy nezašpiníme. Ak chceme mať čisté ruky, musíme si ich z času na čas umyť. Dokonca aj keď sa budeme ...