Svätý Ján Pavol II. manželom

Jediným prameňom manželskej lásky je Ježiš Kristus neustále prítomný vo sviatosti manželstva. Aká veľká je táto sviatosť! Manželia si môžu byť istí, že spolu s ňou získajú silu prúdiacu od Boha a milosť, ktorá ich bude sprevádzať celý život; túto záruku im dáva viera. Kiežby nikdy neprestali čerpať z tohto prameňa, ktorý tryská z nich samých.

Každá sviatosť so sebou prináša milosť, ktorá má náš ľudský život upevniť v Bohu a neustále ho na Boha nasmerovávať. Cesta k vašej spáse sa opiera o duchovný a nadprirodzený základ Božej milosti a vedie cez budovanie manželského a rodinného spoločenstva. […] Neustále sa na túto sviatostnú milosť odvolávajte – v modlitbe i pri konaní. Odvolávajte sa najmä vtedy, keď na svojej ceste narazíte na rôzne ťažkosti a skúšky. Kristus túži byť vždy s vami! Nech vaša láska nikdy neprestane čerpať z lásky, akou miloval on. Vtedy sa táto láska nikdy nevyčerpá. Nikdy vás nesklame.

Bez Krista neobnovíte narušené rodinné vzťahy 

Vieme, že prvotné zlo, ktoré drieme v duši každého človeka, dá o sebe ľahko vedieť zvlášť v narušenom morálnom poriadku manželstva a rodiny. A najmä v tých oblastiach, kde tak veľa závisí od lásky, od opravdivej lásky, človek podlieha egoizmu a ostatní ľudia – jeho najbližší! – sú obeťami tohto egoizmu. Táto kríza neobišla rodiny […]. Tak veľmi uráža Boha a je príčinou mnohých nešťastí a zla. […] Za číslami, za analýzami a opismi vždy stojí živý človek, tragédia jeho srdca, jeho života, tragédia jeho povolania. Rozvody… veľké množstvo rozvodov.

Permanentné hádky a konflikty vmnohých rodinách a dlhotrvajúce odlúčenia spôsobené tým, že jeden z manželov pracuje v zahraničí. Okrem toho sa čoraz častejšie stáva, že sa rodina uzatvára, zaoberá sa len vlastnými záležitosťami a nie je schopná otvoriť sa iným, druhému človeku či inej rodine. Ba čo viac, časom mizne opravdivé puto v samotnej rodine: niekedy chýba hlbšia láska dokonca medzi rodičmi a deťmi, ale aj medzi súrodencami. A koľko rodín upadá a trpí kvôli tomu, že niektorí ich členovia sú alkoholici.

Bez toho, aby ste sa vrátili ku Kristovi a k sviatostiam, nemôžete obnoviť narušené vzťahy v rodine, vyliečiť rany spôsobené ľudskou slabosťou a hriechom. 

Vyzývam vás, bratia a sestry, aby ste nanovo zapálili Božiu charizmu manželstva a rodičovstva, ktorá je vo vás skrze sviatosť manželstva. Len vtedy, ak sa budete opierať o milosť tejto sviatosti, môžete úplne odpustiť, zmieriť sa a nanovo sa vydať po spoločnej ceste. Prostredníctvom tejto milosti sa obnovuje a oživuje ľudská láska a totožnosť i pravdivosť ľudských sľubov. 

Život nás učí, že láska, manželská láska, je vždy mimoriadnou skúškou celého života. 

Nie je veľká a skutočná vtedy, keď sa zdá, že je jednoduchá a príjemná. Ale vtedy, keď sa skúša v životných ťažkostiach, podobne ako „zlato v ohni“. Ak by si niekto myslel, že keď prichádza čas skúšky, láska a radosť odchádzajú, jeho predstava o ľudskej a manželskej láske by bola veľmi chabá. Práve vtedy ľudské city ukazujú svoju trvácnosť; práve vtedy sa posilňuje oddanosť a nežnosť, pretože opravdivá láska nemyslí na seba, ale na to, ako preukázať dobro milovanej osobe; jej najväčšou radosťou je šťastie tých, ktorých miluje. 

Je veľmi nesprávne myslieť si, že človek sa realizuje viac prostredníctvom neustálych začiatkov od nuly, vtedy, keď mení partnera, koľkokrát sa mu zachce – a nie vtedy, keď aj v ťažkostiach ostane verný už raz vyslovenému „áno“. Človek, ktorý toto „áno“ berie späť, zrieka sa sľubovanej vernosti, berie lásku, ktorú kedysi daroval a odtrháva sa od základu, o ktorý sa opiera jeho vlastný život. Už nemá domov a padá do priepasti hriechu, ktorý v prvej chvíli môže vyzerať lákavo, no nevyhnutne vedie k ontologickému odcudzeniu, k strate vlastnej identity, k sebapoškodeniu.

Byť verný vlastným začiatkom, to znamená byť verný partnerovi, ktorého som si vzal pred tvárou Boha, byť verný sebe samému, pretože ja sám som to „áno“ vyslovil; vernosť nezávislá od vývoja, ktorým som prešiel, či stupňa sebarealizácie, vernosť voči druhému človeku, takému, aký je, nezávisle od toho, ako sa zmenil – taká vernosť je nielen základnou štruktúrou manželstva a rodiny, ale aj samotnej existencie ľudskej spoločnosti, je zárukou dôvery a poriadku, bez ktorých by sa ľudstvo hnalo do záhuby. 

V súčasnom svete, žiaľ, nechýbajú ľudia, ktorí sa domáhajú práva ponúkať manželstvám a rodinám náhradu v podobe ľahko dosiahnutého šťastia. Prosím vás, nedajte sa oklamať! […] Čeliac ťažkostiam, ktoré manželský život môže priniesť, nenechajte sa zviesť ľahším riešením, akým je rozvod, pretože vo svojej podstate je to len zdanlivé riešenie. Kresťania vedia, že manželstvo, puto, ktoré je vo svojej prirodzenosti nerozlučné, Kristus posvätil – on spôsobil, že manželstvo má účasť na nezničiteľnej a vernej láske medzi ním a jeho Cirkvou (porov. Ef 5, 32). Kresťanské rodiny mimoriadnym spôsobom nájdu silu a milosť, ktoré sú nevyhnutné, aby zvíťazili nad prekážkami ohrozujúcimi ich jednotu, a to prostredníctvom sviatosti zmierenia a prijímania Kristovho tela. Nech pritom nezabúdajú, že pravá láska sa utužuje v utrpení.

svätý Ján Pavol II.

Hnutie čistých sŕdc manželov

Drahí manželia! Pán Ježiš vás veľmi povzbudzuje, aby ste odhaľovali poklad sviatosti manželstva a žili ním každý deň. V tom vám bude neoceniteľnou pomocou vstup do Hnutia čistých sŕdc manželov. Ak sa chcete stať členmi HČSM, je potrebné pristúpiť najprv k spovedi, prijať sväté prijímanie a následne sa pomodliť Modlitbu zverenia HČSM. Túto veľkú udalosť môžete oznámiť našej redakcii – zapíšeme vás do knihy HČSM a pošleme vám špeciálne požehnanie. Každý deň sa modlite Modlitbu zverenia HČSM a snažte sa uviesť do svojho bežného života všetky záväzky, ktoré sú v nej obsiahnuté. Toto je najúčinnejší recept na všetky manželské problémy a krízy.

Z celého srdca vás pozdravujem a žehnám vás

P. Mieczysław Piotrowski TChr