Opytaj sa tych, čo čitaju Bibliu!

Keď som bol imámom v mešite, učil som členov môjho spoločenstva, že Ježiš Kristus nie je Boh. Pre mňa bol Bohom len Alah, ktorý predsa nemá ženu, teda nemôže mať ani syna.

Raz sa ktosi zo zástupu nahlas opýtal: „Kto je Ježiš?“ Neviem, kto to bol – zrejme moslim. Ja som práve učil, že Ježiš nie je Boh, takže ktosi sa opýtal: „Kým teda je?“ Znovu som si prečítal celý Korán – všetkých 114 kapitol, ktoré sa nazývajú „súry“; všetkých 6666 veršov. Mohamedovo meno sa v Koráne vyskytuje iba štyrikrát, zato Ježišovo meno až 25-krát. Bol som zmätený. Prečo Korán uprednostňuje Ježiša? Okrem toho v celom Koráne sa vôbec nespomínajú mená žien: ani meno Mohamedovej matky, ani mená jeho manželiek. Jediné ženské meno, ktoré som v Koráne našiel, je meno Ježišovej matky, Panny Márie (Mariam). Celá 19. súra (kapitola) Koránu sa volá Mariam!

V 3. súre Koránu sa Ježiš spomína 10-krát, a to vo veršoch 45 – 55. Je tu nazvaný: Božie Slovo, Boží Duch a Ježiš Kristus. Okrem toho Korán uvádza, že keď mal Ježiš asi dva roky, vdýchol život do vtáčika, ktorého vyformoval z hliny, a keď bol dospelý, uzdravoval malomocných a slepých. Z Koránu vyplýva, že Ježiš kriesil mŕtvych, vystúpil do neba, stále žije a znova sa vráti!

Zato o Mohamedovi Korán nič podobné nehovorí. Mohamed nikdy neoživil vtáčika z hliny, neuzdravil ani jedného chorého, nevzkriesil ani jedného mŕtveho; ba čo viac, Mohamed sám zomrel a islam neučí, že žije a že sa vráti. Napriek tomu som však stále neveril, že Ježiš je Boh. Dospel som k záveru, že Ježiš bol väčší prorok ako Mohamed. Vybral som sa za svojím učiteľom, ktorý ma vyše desať rokov vyučoval islam, a položil som mu otázku: „Učiteľ, ako Boh stvoril svet?“ Odpovedal mi: „Svojím Slovom.“ Pokračoval som: „Je teda Slovo stvoriteľ alebo stvorenie?“ Keďže Korán tvrdí, že Ježiš je Božie Slovo, vzniká problém: ak uznáme, že Slovo je Boh, musíme prijať, že Ježiš je Boh, a teda musíme prijať kresťanstvo; ak však povieme, že Slovo je stvorenie, poprieme tým Korán. Učiteľ teda nemohol odpovedať na moju otázku ani kladne ani záporne, čo ho veľmi rozčúlilo, a tak ma vyhodil.

Čo som mal robiť? Nemal som nikoho, koho by som sa mohol opýtať. Vzal som teda do ruky Korán, priložil som si ho na srdce a úprimne som sa modlil k Alahovi: „Prosím ťa, povedz mi, čo mám robiť! Tvoj Korán hovorí, že Ježiš žije a že Mohamed zomrel. Koho mám nasledovať?“ Všimnite si, že som sa nepýtal človeka, ale samotného Alaha! A viete, čo sa stalo? Po modlitbe som si náhodne otvoril Korán a zrak mi padol na verš 10, 94. Viete, čo sa tam píše? Toto: „Ak máš pochybnosti o tom, čo sme ti zjavili, opýtaj sa tých, čo čítajú Knihu, ktorá bola pred tebou“ (preklad podľa J. Bielawského, PIW, Varšava 1986). Takže sám Alah ma nasmeroval na tých, čo čítajú Bibliu! Oni poznajú pravdu – Boh im ju zjavil…

Preto úpenlivo prosím všetkých moslimov, aby sa odovzdali Ježišovi Kristovi. On je jediná cesta, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Nechcite sa zatratiť ako ostatní moslimovia, ktorí slúžia bôžikovi, ktorého nepoznajú! Pozývam vás k Ježišovi Kristovi: zmeňte svoje zmýšľanie a prijmite ho. Nech vás žehná Boh!

Mario Joseph, obrátený imám (spracovala redakcia)