Ako získame to, čo sme stratili?

Hnutie čistých sŕdc mi dalo nádej, že nadobudnutím Božej rovnováhy, neustálym ponáraním sa do neho – Prameňa Lásky – budem vedieť milovať

S veľkou radosťou vám chcem oznámiť, že som vstúpila do Hnutia čistých sŕdc. Boh najlepšie vie, ako dlho som sa pre to rozhodovala. Viem, že to nebude jednoduché ani pre mňa, ani pre môjho snúbenca, ktorý síce akceptuje moje rozhodnutie, ale myšlienke HČS celkom nerozumie a nechcel do neho ani so mnou vstúpiť. Verím, že Boh nám spolu pomôže nájsť cestu k ozajstnej a čistej láske. Moje rozhodnutie vstúpiť do HČS mi už teraz veľmi pomáha a posilňuje na tejto ceste. Prečo som sa však rozhodla urobiť tento neľahký krok?

Posledné roky boli pre mňa a pre môjho snúbenca obdobím plným hľadania v oblasti čistoty, kompromisov, často sme zablúdili ďaleko od Boha. Toto hľadanie a prispôsobovanie jasných a zrozumiteľných Božích prikázaní tak, aby nám vyhovovali, nás doviedlo do slepej uličky egoizmu, vzájomných výčitiek, k strate dôvery. Začala som byť veľmi náladová, úplne sa oslabila moja vôľa, nedokázala som ovládať svoje emócie.

Tým všetkým som svojho milovaného ranila, lebo musel znášať tieto zmeny citov. Raz som ho ľúbila, a zrazu nenávidela. A ako sa tu dá rozmýšľať o manželstve a sľube lásky do konca života, keď som si jeden deň myslela, že ho ľúbim, a na druhý deň už nie?… To všetko nám zatienilo zmysel pravej lásky, ktorá má z nás urobiť navzájom nezištný dar.

Raz som si uvedomila, že moje srdce je naplnené úplným protikladom lásky opísanej v Prvom liste Korinťanom. Spomenula som si tiež na slová Svätého písma o tom, že či je niečo dobré alebo zlé, poznáme po ovocí; a ovocím Ducha Svätého je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5, 22 – 23). Vo mne, žiaľ, všetko toto ovocie dávno zhnilo, lebo sme našu lásku chceli stavať po svojom, nie tak, ako si to prial Boh. Vždy som bola presvedčená, že stretnutie tohto človeka na mojej ceste životom je nádherný dar od Boha, preto chcem o našu lásku bojovať! Nevedela som, akým spôsobom môžeme získať to, čo sme už stratili. Hnutie čistých sŕdc mi dáva nádej, že nadobudnutím Božej rovnováhy, neustálym ponáraním sa do prameňa jeho lásky budem vedieť milovať nezištnou láskou, ktorá rastie a nikdy nezhasína. Po takejto láske s mojím milovaným túžime a to je silné puto, ktoré nás spája.

Verím, že Boh, pre ktorého nič nie je nemožné, nám pomôže v tomto spoločnom boji. Modlím sa za to každý deň a prosím aj vás o modlitby a požehnanie. Prosím o silu pre tých, ktorí sa rozhodli kráčať „proti prúdu“, a o svetlo pre tých, ktorí zblúdili z cesty lásky, ktorá dáva opravdivé šťastie…

Agnieszka